Jaskinia Lejbusiowa
Jaskinia Lejbusiowa
NazwaJaskinia Lejbusiowa
Nr inwentarzowyE-11.48
RegionTatry
Współrzędne GGo49.2383333, 19.9002778
GminaKościelisko (gm. wiejska)
Powiattatrzański
Województwomałopolskie
Własność terenuSkarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Ekspozycja otworuNE
Wysokość otworu [m. n.p.m.]1813
Wysokość względna otworu [m]ok. 95 nad dnem Dolinki Mułowej
Głębokość [m]49
Przewyższenie [m]0
Deniwelacja [m]49
Długość [m]83
Autor opracowaniaAnna Antkiewicz
Stan na rok2004

Dokumentacja źródłowa
 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Lejbusiowa. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ, 2004. s. 140-142, wkładka tamże kartografia 2003. Antkiewicz Anna. Wielkie odkrycie w Jaskini Małej w Mułowej. Taternik 2003, 1-2, s.70 [wzmianka o Jaskini Lejbusiowej] [JP: 2003a]

Dolina Miętusia, Dolinka Mułowa.

Opis położenia i dojścia podobnie jak inne dane dotyczące historii odkrycia i badań do chwili opublikowania dokumentacji został podany w tomie 6 – Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Miętusiej na stronie 165.

Poniżej zamieszczony opis obejmuje topografię całej jaskini (ze względu na fakt dokonania odkryć znacznie przewyższających dotychczas znaną część jaskini) oraz dane dotyczące historii poznania po opublikowaniu pierwszej dokumentacji.

Otwór ma kształt prostokąta o wymiarach (0,55x(0.8 m. Poniżej otworu znajduje się płytka studzienka, która zaraz przechodzi w skalną, niską pochylnię. Po około 3 m pochylnia urywa się 1,7 m wysokości progiem, który doprowadza do niskiej (średnio (0,7 m wysokości) salki, o dnie wypełnionym gruzem skalnym. Po ponad 5 m od progu znajduje się wąskie przejście do stosunkowo wysokiej salki, gdzie ciąg rozchodzi się w dwóch kierunkach. Pierwszy korytarzyk o długości 6 m wznosi się umiarkowanie do góry, między blokami skalnymi, w kierunku NE i po paru metrach kończy swój bieg w zawalisku.

Drugi ciąg schodzi 3 m studzienką, wygrzebaną w gruzowisku do przewężenia między rumowiskiem, a litą skalą. Jest to Zacisk FC.Z. Poniżej zacisku przejście między blokami skalnymi nieco rozszerza się i klucząc w zawalisku możemy: zejść parometrową studzienka w dół lub „przewinąć się do korytarza odchodzącego w kierunku północnym.

Schodząc parometrową studzienką dochodzimy do Salki z Ciurem. Ze stropu salki wypływa spora ilość wody, która zaraz ginie w spągu. Od salki ku N odchodzi nachylona, wąska szczelina, która zwęża się do zacisku (Z3). Za nim po paru metrach urywa się Studzienką Wielkich Lcjbusi (P.9), do której można też dojść idąc drugim wariantem. Drugi wariant jest dostępny dla wszystkich. Poziomy korytarz utworzony z zaklinowanych w szczelinie bloków skalnych ma 5 m długości i średnio 0,6 m szerokości i wysokości. Kończy się w miejscu wolnym od bloków skalnych, gdzie rozpoczyna się Studzienka Wielkich Lejbusi (P.9). Rozwinęła się ona na rozszerzeniu wąskiej, stromej szczeliny. W górnej części studzienki dochodzi, wzmiankowaną szczeliną, ciąg z Salki z Ciurem.

Studzienka Wielkich Lejbusi opada do salki, w której dnie, między wantami, znajduje się wejście do litej, ślepej, następnej studzienki(1.4)z wodą spływającą po ścianie i ginącą w spągu. Jest to ta sama woda, z którą pierwszy raz spotykamy się w Salce z Ciurem. Salka pod Studzienką Wielkich Lejbusi urywa się 3 m progiem do sali pod Kominem Lejbusiowej. Sala ma około 4 m średnicy, a konin około 15 m wysokości (nic był eksplorowany). Zawalisko w dnie tej sali ma dużą miąższość i wypełnia przejście nad kolejną studzienkę. Idąc między jego blokami dostajemy się nad krawędź Studzienki Lejbusiątek (P.11). Dno tej studzienki opada ku NW. W najniższym miejscu znajduje się 4 m głębokości studzienka, w dolnej części wypełniona namuliskiem piaszczystym.

Historia badań i eksploracji jaskini przed 1995 r. została podana w opisie inwentarzowym jaskini zamieszczonym w tomie 6 Jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego (Jaskinie Zachodniego zbocza Doliny Miętusiej, str. 167).

Późniejsze odkrycia przedstawiały się następująco:

 • 19.11.2000 zespół z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK w składzie Czesław Zabrzeński (kierownik), Anna Antkiewicz, Artur Janik, Ewa Pazera, Tomasz Traciłowski przechodzą Zacisk FC.Z. (tylko Zabrzeński i Antkiewicz) i dochodzą ciągiem przez Salkę z Ciurem do Studzienki Wielkich Lejbusi.
 • 28.12.2000 zespół z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK w składzie Czesław Zabrzeński i Anna Antkiewicz eksplorują jaskinię do dna Studzienki Lejbusiątek (-45 m).
 • 08.07.2002 zespól 2 Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK w składzie Czesław Zabrzeński i Zenon Tomasiak odnajduje nową drogę do stropu Studzienki Wielkich Lejbusi, omijającą zacisk w ciągu przez Salkę z Ciurem.
 • 21.07.2002 zespół z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PITK w składzie: Czesław Zabrzeński (kierownik), Piotr Floryan, Grzegorz Bodziony, Krzysztof Kochan, Wojciech Skoczeń, Bolesław Stanisz podejmują próbę przejścia końcowego namuliska, osiągając głębokość – 46 m.
 • 21.07.2003 zespół z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK w składzie Czesław Zabrzeński (kierownik), Damian Borkowski, Paweł Tischner podejmują kolejną próbę przejścia końcowego namuliska, osiągając głębokość – 49 m.

Pomiary jaskini metodą ciągu azymutalno-taśmowego wykonali A. Antkiewicz, Z. Tomasiak i G. Bodziony. Pomiary przeprowadzono przy użyciu busoli Freiberg oraz taśmy mierniczej.

Plan opracowała A. Antkiewicz (wkładka na końcu tomu drukowanego).

 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Lejbusiowa. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ, 2004. s. 140-142, wkładka tamże kartografia 2003.
 • Antkiewicz Anna. Wielkie odkrycie w Jaskini Małej w Mułowej. Taternik 2003, 1-2, s.70 [wzmianka o Jaskini Lejbusiowej] [JP: 2003a]
 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej. Jaskinie 2003, 1(30), s. 24-27, tamże kartografia Antkiewicz 2003. [wzmianka o Jaskini Lejbusiowej, s. 24] [JP: 2003b]
 • Luty I. 1996 (plan i opis inwentarzowy).
 • Luty Izabella. Jaskinia Lejbusiowa. W: Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 6. Warszawa: PTPNoZ, 1996. s. 165-167, tamże kartografia.
Jaskinia Lejbusiowa - przekrój
Jaskinia Lejbusiowa – przekrój
Jaskinia Lejbusiowa - plan
Jaskinia Lejbusiowa – plan