Jaskinia Turoniowa
Jaskinia Turoniowa
NazwaJaskinia Turoniowa
Nr inwentarzowyE-11.55
RegionTatry
Współrzędne GGo
4420,640, 5456,955
GminaKościelisko (gm. wiejska)
Powiattatrzański
Województwomałopolskie
Własność terenuSkarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Ekspozycja otworuN
Wysokość otworu [m. n.p.m.]1760
Wysokość względna otworu [m]ok. 150 nad dnem Dolinki Litworowej
Głębokość [m]7
Przewyższenie [m]0
Deniwelacja [m]7
Długość [m]16
Autor opracowaniaAnna Antkiewicz
Stan na rok1999
Dokumentacja źródłowa
  • Antkiewicz Anna. Jaskinia Turoniowa. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 92-93, tamże kartografia 1998.

W północnym stoku Koziego Grzbietu, w linii spadku drugiego otworu Jaskini Koziej, 30 ni niżej. Otwór znajduje się po lewej orograficznie stronie płytkiego, skalistego żlebu, pod małą skałką.

Opis drogi dojścia do otworu: Dojście jak do Jaskini Koziej E-11.11.

Za skośnym i wąskim otworem o wymiarach 1×0,3 m znajduje się podłużna salka o nachylonych ścianach. Na jej końcu znajduje się wąskie przejście do poprzecznego korytarza, który w prawo biegnie do góry i kończy się po kilku metrach w zawalisku, natomiast w lewo po 2 metrach urywa się 2,5 m studzienką. W jej dnie znajduje się niemożliwa do przejścia szczelina.

Jaskinia rozwinęła się w wapieniach malmoneokomu autochtonicznej serii wierchowej na pęknięciach równoległych do stoku, o przebiegu NNW-SSE.
Namulisko tworzy autochtoniczny, ostrokrawędzisty gruz, z domieszką humusu w sąsiedztwie otworu i gliny w dalszej części.

Światło sięga do końca pierwszej salki, w jaskini wyczuwa się przewiew powietrza. Jest mokra, nad ostatnią studzienką występuje niewielki deszcz podziemny.
W otworze występują mchy i porosty, współczesna fauna nie występuje. We wstępnej salce znaleziono czaszkę niedźwiedzia.

Otwór jaskini zlokalizowany został 6 czerwca 1986 r. przez Pryczka (kierownik), S. Kotarbę, Z. Kowalczyka i R. Pitaka (Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego).

  • 19 czerwca A. Madej, R. Hechsman i E. Matysiak oczyścili wejście do jaskini, następnie eksplorowanej przez kolejne zespoły KKTJ:
  • 26 czerwca 1986 r. S. Kotarba (kierownik), A. Lazar, P. Pryczek
  • 29 lipca 1987 r. R. Hechsman (kierownik), A. Lazar, E. Zbyrtek
  • 12 sierpnia 1987 r. M. Zahel (kierownik), A. Lazar
  • 14 sierpnia A. Lazar, R. Rojek
  • 30 sierpnia A. Lazar (kierownik), S. Kotarba i K. Marek kończą eksploracje, docierając na dno studzienki.

Dokumentację jaskini sporządziły w dniu 23 września 1998 r. A. Antkiewicz i A. Pazdej (Sądecki Kub Taternictwa Jaskiniowego), pomiary wykonano busolą Freiberg i taśmą parcianą.

Plan i przekrój opracowała Anna Antkiewicz.

  • Antkiewicz Anna. Jaskinia Turoniowa. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 92-93, tamże kartografia 1998.
  • Kronika 1986d (informacja o odkryciu i eksploracji.
  • Kronika 1987c (o eksploracji); Kotarba, S., 1990 (o odkryciu).