Alpy Apuańskie – Mt. Pisanino – Carsica

Dokumentacja wypraw: Apuany 1983 – 1984 – 1985

Autorka: Anna Antkiewicz-Hancbach

Apuany 84 - Mt. Mirandola i Carsica fot K. Hancbach
Apuany 84 – Mt. Mirandola i Carsica fot K. Hancbach

Opis wypraw Apuany 1983 i jej wyników na stronie Więcej…

Literatura
 1. Zajusz Marcin. Z cyklu – Kolejna wyprawa. Meander 1983, 7, s. 35-40.
 2. Szczygieł Ireneusz. Rekonesans w cieniu Monte Pisanino. Meander 1983, 7, s. 41-49, tamże kartografia.
 3. Michele Sivelli. Monte Tambura Monte Pisanino – Estate ‘83. Sottoterra 1983, 22(66), s. 12-15, tamże foto.
Apuany 1984 - otwór Abissso della Malachite
Apuany 1984 – otwór Abissso della Malachite

Z Dedykacją dla uczestników wyprawy „Apuany 84”

Dokumentacyjna II-ga część do artykułu

W rejonie Carsica (na północ od najwyższego szczytu Alp Apuańskich – Mt. Pisanino, przeprowadzono kompleksową eksplorację powierzchniowo-jaskiniową, Zbadano i oceniono możliwości eksploracyjne w około 60 obiektach z czego 35 skartowano. Większość jaskiń rejonu Corsica nie przekracza głębokości 40 m, 6 jaskini ma głębokość od 40-70 m. tylko 3 głębokość powyżej 100 m, w tym jedna nr 25 gł. 268 m. W ośmiu jaskiniach stwierdzono dalsze możliwości eksploracyjne, szczególnie dotyczy to jaskiń: nr 25 (gł. 268 m), nr 29 (gł. 43 m), nr 36 (gł. 120 m), nr 26 (gł. 42 m), gdzie w większości dalszą drogę zagradzają zawaliska z możliwością. przedostania się w głąb masywu. Do momentu rozpoczęcia tegorocznej wyprawy w rejon Carsica znane były tylko dwie. jaskinie o głębokości około 100 m (120m i 99 m). Jaskinia 99 m została wyeksplorowana do tejże głębokości przez poprzednia wyprawę w 1983 roku i pogłębiona w 1984 r. do -104 m, bez możliwości dalszej eksploracji. Osiągnięcie przez tegoroczną wyprawę w jaskini nr 25 głębokości -268 m i dotarcie do pierwszego w tym rejonie podziemnego cieku wodnego jest bardzo wartościowym wynikiem, tym bardziej że jaskinia ta kontynuuje się. Dalszej eksploracji nie podjęto ze względu na planowy termin zakończenia wyprawy.

Alpy Apuańskie rejon na północ od Pisanino (Carsica) – wykaz jaskiń, w których działały wyprawy w roku 1983-1984.

Nr jaskiniGłębokośćWysokość otworu ok. m npmOdkryta przez kogo | rokPogłębiona z gł. na gł.Możliwość pogłębienia na gł.Otwarty problem gł.
11031460GSF70/103
23,51440KKS/84
3551475GSF31/55
4261485GSF26
581495AKSiA/83
6351495GSF
7551470AKSiA/83
881495AKSiA/83
981470?
10341405GSF
11231315KKS/84
12401415KKS/8440
13171520?
14441520GSF
1581510KKS/84
16141510GSF
1751425GSF
18221425GSF
196,51360GSI
20201400GSF
21191395GSF
2251395GSF
23101370GSF
24151380GSF
252681410KKS/84268
26421420GSF42/4242
2771420GSF
2816,51430GSF
29301375KKS/8430
3041350KKS/84
3191485KKS/849
32211520GSI7/21
33151440KKS/8415
34101490GSI
35101440AKSiA/837/107
361201415GSF120
37121465?
3810,51465?
39191485?18/1919
4041440AKSiA/83
41281490?8/2828
423,51490?
4351490?
448,51480?
45271305GSF
46121490?
4714,51460?
487,51460?
4971460?
50231430?
51211440AKSiA/83
52601395GSF
338731425GSF
CSN-8181310CSN
Wykaz jaskiń, w których działały wyprawy w roku 1983-1984.

Wyprawa KKS „Apuany 84” do Włoch. Uczestnicy: Anna Antkiewicz-Hancbach (z-ca kier), Henryk Frey, Krzysztof Hancbach (kier), Mariusz Michalak, Leszek Pacuła, Ryszard Srirzak (Czoper), Jan Stokłosa (kierowca), Waldemar Styrna.

Autorzy: Anna Antkiewicz-Hancbach

Artykuł opublikowany w: Meander 1984, 8, s. 29-33.

I-sza część artykułu Więcej… Opis wypraw Apuany 1984 Więcej…

Apuany 1985 - syfon na dnie Abissso della Malachite
Apuany 1985 – syfon na dnie Abissso della Malachite

Wkład Polaków w eksplorację jaskiń w rejonie na północ od Mt. Pisanino

Niewielki rejon krasowy o obszarze około 0,5 km2, położony na północ od Pisanino, był od dawna przedmiotem zainteresowań włoskich speleologów. Pierwsza publikacja na temat jaskiń w tym rejonie ukazała się W 1914 roku a autorem był G. Merciai. Opisał on w swojej pracy 10 jaskiń i to nie najgorzej zrobił, bo 8 z jego jaskiń dało się później zidentyfikować i odnaleźć. Najgłębszą jego jaskinią była Buca della Speluca. Udało mu się w tej jaskini zejść około 16-cie metrów, a pozostałe 73 m namierzył opuszczoną liną. Podobnie pomierzył też inne dwie około 30 m studnie.

W 1965 roku pojawili się w tym rejonie florentczycy z Gruppo Speleologico Fiorentino i zaczęli dość systematycznie przeglądać okolicę. Powtórnie trafili na jaskinie opisane przez Merciai’a (8 jaskiń), – ale też odkryli następne nowe jaskinie (18. jaskiń). Wyniki swej pracy oczywiście opublikowali a do każdej jaskini zrobili opis, plan i przekrój i nawet dodali pomiary temperatury i wilgotności mierzone na różnych głębokościach, w różnych porach roku..

Do roku 1983 w rejonie na północ od Pisanino prawdopodobnie działało niewiele grup. Świadczą o tym napisy przy niektórych otworach jaskiń jak i relacje ustne Włochów.

Włosi z Gruppo Speleologico Imperiese oznaczyli w tym rejonie kilka otworów jaskiń. Prawdopodobnie celem ich oznaczenia było zarezerwowanie ciekawszych problemów i zniechęcenie przyszłych eksploratorów. I tak np. – GSI-1 ma bardzo mały otwór z wyraźnym wywiewem i jest pewne, że nikt w tej jaskini eksploracji nie mógł podjąć. Inaczej rzecz się przedstawia z CSN. Ta niezidentyfikowana do tej pory grupa prowadziła w latach 1981 – 82 systematyczną działalność eksploracyjną okolic Pisanino , o czym świadczą napisy przy otworach jaskiń. Odkryli oni i wyeksplorowali szereg avenów na wschód i północ od Pisanino. W ich jaskiniach” eksploracja jest praktycznie zakończona a pozostawione spity świadczą o fachowości.

Polacy, na północ od Pisanino pojawili się po raz pierwszy w 1983 r. I wyprawa rekonesansowa była zorganizowana przez AKSIA i liczyła tylko 4 osoby. Rejon był wspaniały! Olśniła nas wtedy obfitość zjawisk kasowych i sami nie wiedzieliśmy od czego zacząć, bo każdy chciał sprawdzić znaleziony przez siebie problem. Praktycznie nie wiedzieliśmy nic o tym rejonie, z wyjątkiem mglistego wspomnienia jakiegoś tam zdjęcia z włoskiego albumu i zdania Miszy1, że: „tu pod Mt. Pisanino florentczycy, w latach 60-tych odkryli dużo studni” – i koniec. Mieliśmy nadzieję, że w tych studniach nie wszystko dobrze sprawdzili i że nam uda się ewentualnie przedostać niżej (to udało się w 6-ciu przypadkach), a może jeszcze coś odkryć. W 1983 roku szukaliśmy za wszelką cenę własnej, polskiej jaskini (patriotyzm ?) ale tez ulegaliśmy pokusie dużych otworów, oczywiście wcześniej znanych.

Wyprawę w 1984 roku zorganizował już Katowicki Klub Speleologiczny Liczyła ona 8-miu członków i miała na celu systematyczne rozpoznanie rejonu, opisanie jaskiń, zrobienie ich planów, przekrojów i zrobienie napisów przy otworach, gdyż nadal nie można było dotrzeć do źródeł wiedzy o tym rejonie. I tak po dwóch sezonach pracy opisaliśmy 52 jaskinie, z czego 8 odkrył Merciai, 9 GSF, 4 GSI, 1 CSN, a 30 my. Należy tu dodać, ze nie opisaliśmy wszystkich jaskiń w tym rejonie. Okazało się przy tym, że nasza praca przy opisie jaskiń już znanych nie była aż taka bezcelowa, gdyż poprzednie opisy a szczególnie plany i przekroje, delikatnie mówiąc, niezbyt były precyzyjne.

Największym sukcesem wyprawy w 1984 roku było odkrycie jaskini 25 (nazwanej przez nas Buca del Malachite2 – od znalezionego w jaskini malachitu) – najgłębszej w rejonie i co najważniejsze posiadającej mały, bo mały ale ciek wodny. Jaskinia jak na warunki miejscowe rozwija się wspaniale i nie tylko my wiązaliśmy z nią duże nadzieje. Niestety rok 1985 przyniósł rozczarowanie i nawet najbardziej zawzięte wpełzywanie w wąskie szczeliny nic nie dało. „Nic” – nie wiem czy to takie trafne określenie, bo mówi się że w eksploracji wynik negatywny też jest wynikiem … ale czy cieszy? no, nie wiem? mnie nie! Ale ważne jest to, ze zostało zrobione barwienie wody i ten do tej pory nieprzynależny do żadnego wywierzyska rejon, znajdzie swego pana. Na razie nie są nam znane wyniki barwienia. Inne problemy w rejonie również szybko się skończyły i zdecydowaliśmy się na zakończenie działalności.

Wyjeżdżaliśmy z Gorfigliano z łezką w oku. Zdążyliśmy trochę poznać już te kąty, trochę ludzi, którzy już przywykli do naszego corocznego pobytu. Zaprzyjaźniony z nami Pasterz, mimo wszystko, życzył nam powrotu pod Pisanino!

Literatura

 1. A. Antkiewicz-Hancbach, K. Hancbach, 1984 – z dedykacją dla uczestników wyprawy „Apuany 84”, „Meander” N. 8, 26–33.
 2. De Sio F., Chiancone M., 1965 – Elenco catastale delle grotte della Toscana dal n. 184 al n. 328, „Atti VI Convegno Speleologia Italia Centro-Meridionale”, Firenze, 206-215.
 3. Gianotti R. Prelovsek. V. 1978 – Terzio estratto dell’elenco catastale delle grotte della Toscana, dal n. 329 al n. 600, Pubblicazione della Federazione Speleologica Toscana col patrocino della Regione Toscana, Firenze, 18-20, 10, i Tav. I.
 4. Merciai G. 1914 – Sopra alcune cavita carsiche del Monte Pisanino (Alpi Apuane), w „Mondo Sotterraneo”, 10 (4-6): 61-70.
 5. Prelovsek V. Utili F. 1973. – Il carsismo delle pendici nord del Monte Pisanino, Bollettino Notiziario N. 1 della Sezione Fiorentina del C.A.I.
 6. Sivelli M. 1983 – Monte Tambura Monte Pisanino, „Sottoterra” N. 66, 12-14.
 7. Sivelli M. 1984 – Esplorazioni polacche sul M. Pisanino, „Sottoterra” N. 68, 10-13.
 8. Szczygieł I. 1983 – Rekonesans w cieniu Monte pisanino, „Meander” N.7, 41-49.
 9. Zajusz M. 1983 – Z cyklu kolejna wyprawa, „Meander” N. 7, 35-40.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować, również w imieniu Kolegów z Gruppo Speleologico Bolognese, wszystkim uczestnikom kolejnych wypraw za ich pracę, którą przyczynili się do lepszego poznania jaskiń w rejonie na północ od Pisanino. Podziękowania składamy kolegom: Henrykowi Freyowi, Mariuszowi Michalakowi, Leszkowi Pacule, Ryszardowi Spirzakowi, Waldemarowi Styrnie, Ireneuszowi Szczygłowi, Zenonowi Trzęsickiemu z Katowickiego Klubu Speleologicznego, oraz Krzysztofowi Dudzińskiemu, że Speleoklubu Tatrzańskiego i Marcinowi Zajuszowi z Akademickiego Klubu Speleologii i Alpinizmu. Dziękujemy również kierowcy dwóch wypraw Janowi Stokłosie.

1 Michele Sivelli

2 Abisso della Malachite [nowa nazwa dopasowana według włoskich zasad nazewnictwa]

Autorka: Anna Antkiewicz-Hancbach

Artykuł opublikowany w: Meander 1985, 10, s. 58-62

II-gi artykuł na temat wyprawy Apuany 1985 Więcej… Opis wypraw Apuany 1985 Więcej… Wyniki barwienia wody w Abisso della Malachite znajdują się w opisie wyprawy Apuany 1985 Więcej…