Kolos 2002
Kolos 2002
NazwaJaskinia Lejbusiowa
Nr inwentarzowyE-11.18
RegionTatry
Współrzędne GGo49.2380556, 19.9011111
GminaKościelisko (gm. wiejska)
Powiattatrzański
Województwomałopolskie
Własność terenuSkarb Państwa | Tatrzański Park Narodowy
Ekspozycja otworuNE
Wysokość otworu [m. n.p.m.]1757
Wysokość względna otworu [m]ok. 410 nad dnem Wielkiej Świstówki
Głębokość [m]538 [stan na 10.2004 – 555 m]
Przewyższenie [m]0
Deniwelacja [m]538 [stan na 10.2004 – 555 m]
Długość [m]3863 [stan na 10.2004]
Rozpiętość horyzontalna [m]860
Autor opracowaniaAnna Antkiewicz
Stan na rok01.2004
Dokumentacja źródłowa

1. Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej. Zachowana oryginalna, źródłowa dokumentacja (w zapisie komputerowym plików tekstowych DOCX, graficznych CDR i JPG), zawiera:

 • opis dojścia i położenia jaskini,
 • opis jaskini od otworu do Syfonu Krasnala -372m i od Studni Anki do Syfonu Sądeczoków -444m,
 • historię eksploracji do 2-5.01.2004r.
 • historię dokumentacji i literaturę,
 • kartografia ciągów od otworu do Syfonu Krasnala -372m,
 • kartografia ciągów od otworu do Syfonu Krasnala, Syfonu Sądeczoków -444m,
 • kartografia ciągów od otworu do Syfonu Krasnala, Syfonu Sądeczoków ze szkieletem pom. do Sali 481,
 • szkice poglądowe w kilku wersjach.

2. Antkiewicz Anna. Mała wielka dziura. Tatry 2004, 1(7), s. 52-61, tamże foto., szkic poglądowy.

3. Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ, 2004. s. 142-159, wkładka tamże kartografia A. Antkiewicz 2003-4. [ciągów do Syfonu Krasnala -372 m i Sali 481]

4. Film o eksploracji z 2003 roku – Jaskinia Mała w Mułowej Oglądaj film…

Dolina Miętusia, Dolinka Mułowa.

Położenie i opis drogi dojścia do otworu Jaskini Małej w Mułowej zamieszcza inwentarz Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego tom 6, str. 168.

Poniżej odpis-cytat z opracowania Jerzego Grodzickiego.

Położenie w lewej orograficznie ściance płaśni pod moreną w Dolinie Mułowej. Dojście: [od Chudej Turni i z Przełączki pod Chudą Turnią schodzimy wzdłuż grani oddzielającej połogie wschodnie zbocze Gładkiego Upłaziańskiego] Po dojściu do siodełka przy szczycie Kazalnicy Miętusiej (punkt 1805 m n.p.m.) przechodzimy przez grańkę opadającą do Wielkiej Swistówki i schodzimy starą owcza percią w kierunku płaśni pod moreną wzdłuż ściany skalnej. W miejscu, gdzie ściana skałek załamuje się i ucieka w lewo pod katem prostym (pod morenę) u jej podnóża, w zacięciu znajduje się otwór.

Opracowała: Anna Antkiewicz. [archiwalny tekst oryginalny]

Otwór jaskini ma średnicę około 0,8 m i ekspozycję „ku górze”. Poniżej otworu znajduje się 6,5 m studzienka, która w swojej górnej części zachowuje rozmiary otworu, by po około 3 m przejść w przyotworową salkę. Salka poniżej otworu ma płaskie dno i odbiegające od niej trzy ciągi:

 • w kierunku WSW biegnie lekko wznoszący się korytarzyk, który kończy się okrągłą komórką o średnicy około 1,3m,
 • w kierunku ENE odchodzi w dół stroma i ciasna pochylnie o długości około 4 m,
 • w kierunku SSW biegnie korytarz, który po 4 m zwęża się w wąską szczelinę, za którą poniżej 1,7 m progu znajduje się dno podłużnej salki. W jej przeciwległym końcu napotykamy na Zacisk Sietniaków (Z2), po pokonaniu którego wypadamy nad 1,7 m próg. Zaraz za nim następuje kolejny, nieco wyższy próg (2 m). Tym wąskim i stromym korytarzykiem dochodzimy do salki nad 10 m studzienką.

Na dnie studzienki (P.10) rozpoczyna się Świstakowa Paryja. Po lewej stronie widoczne jest strome zejście do przewężenia widniejącego w głębi. Za nim, nieopodal natrafiamy na kolejne przewężenie. Za nim strop korytarza wznosi się, by po paru metrach przejść w skośną i stromą szczelinę. Ta doprowadza do wysokiej, wąskiej, pionowej szczeliny i częściowo wiszącego zawaliska na jej dnie. Na jego końcu znajduje się 10 m (ciasna w górnej części) studzienka (P.10), która kończy Świstakową Paryję. Parę metrów przed początkiem studzienki odchodzi do góry niezbadany do tej pory komin.

Dno studzienki pokrywa gruz o miąższości ponad 0,5 m. Pod wschodnią ścianą odnajdujemy niski korytarzyk – tzw. Cielęcy Przełaz, na którego końcu, po prawej stronie (ze skośnej szczeliny na wysokości 0,5 m) bardzo często wylewa się woda. Wpada ona do Studni Anki (P.33), gdzie podczas przyborów wody tworzy się całkiem spory wodospad.

Studnia zaczyna się wąskim wejściem (ok. 0,8×0,6), by zaraz poniżej rozszerzyć się do paru metrów. 3 m poniżej początku Studni Anki odchodzi w bok ciąg prowadzący w kierunku Studni Czesanki. W związku z rozległością obu ciągów dalszy opis jaskini zostanie rozdzielony na dwa rozdziały:

 • Studnia Anki – Sala Fakro – Łubinka
 • Studnia Anki – Studnia Czesanka –Nil

Opracowała: Anna Antkiewicz. [archiwalny tekst oryginalny]

Studnia Anki ma 33 m głębokości. Po 13 m zjazdu stroma półka znajdująca się w górnej części studni urywa się, a studnia przybiera ładny, w miarę regularny kształt. Dno studni o średnicy ok. 3 m jest lite, okrągłe, usłane blokami skalnymi, nawet do 1 m długości. Pod jedną ze ścian znajduje się małe, stałe, płytkie jeziorko.

Dno Studni Anki urywa się 2 m, wąskim progiem. Poniżej jego spływająca z góry woda wpada w niedostępne szczeliny, by potem opaść w postaci deszczu podziemnego w Studnię Geriawitów.

Poniżej wspomnianego 2 m progu jaskinia kontynuuje się w kierunku SW wysoką, wąską szczeliną. W niej rozpoczyna się Studnia Geriawitów (P.110). Po przejściu eksponowanego, erozyjnego „cypla” (tzw. smoka) zjeżdżamy nieopodal jego krawędzi. W odległości około 10 m, w zachodniej części ściany studni widoczna jest zawaliskowa półka, gdzie odchodzi ciąg do stropu Sali Fakro. Wspomniana półka jest również eksponowana z drugiej strony. Próg 6 m wysokości kończy się w małej salce, która po paru metrach urywa się 77 m głębokości studnią. Studnia ta wpada do Sali Fakro i stanowi jej część. Sam, widoczny w górnej części zjazdu strop sali znajduje się około 90 m nad dnem.

Wracamy do Studni Geriawitów. 30 m od krawędzi studni znajduje się duża zawaliskowa półka (7m długości i około 4 m szerokości) . Większość bloków skalnych na niej jest dużych rozmiarów, o objętości ponad 0,5 m 3. W ścianach widoczne są mocno sfałdowane warstwy wapieni. W zachodniej części półki znajduje się wejście pod część tego zawaliska. Strop nad półką jak i nad dalszą częścią studni znajduje się około 30 m wyżej.

Z krawędzi półki dostrzec możemy, w przeciwległej ścianie (wschodniej) niewielkie okno, przez które Studnia Geriawitów łączy się ze Studniami Urodzinowymi (patrz: Studnia Anki – Studnia Czesanka – Nil).

Poniżej półki, od strony wschodniej, Studnia Geriawitów kontynuuje się przez około 40 m prawie pionową rurą o średnicy około 5 m. Niżej szerokość studni rośnie i coraz cieńsza ściana oddziela ją od Sali Fakro, z którą łączy się na wysokości ok.25 m przez malowniczą bramę.

Sala Fakro jest największą podziemną salą w Tatrach. Ma ona 85 m długości, maksymalnie 35 m szerokości i 90 m wysokości. Różnica poziomów między najwyższym punktem należącym do sali w części zachodniej i najniższym (pod Studnią Geriawitów) wynosi ok. 25 m. Dno jej jest pokryte blokami skalnymi różnej wielkości, od bardzo dużych – kilka m 3 do całkiem małych. Między blokami często występuje piasek kwarcowy z domieszką miki. Zdarzają się też otoczaki skał krystalicznych. W trzech miejscach występuje deszcz podziemny, a płytka stojąca w zimie i płynąca latem woda znajduje się w NE części sali.

W N części Sali Fakro w dolnych partiach ściany ograniczającej salę, znajduje się wejście do pionowej studni – Dziury w Kieszeni. Ma ona 22 m głębokości. W części SE znajduje się wąska, niedostępna szczelina, za którą słychać płynącą wodę. W przeciwległym końcu opada w dół krótki zawaliskowy korytarzyk. Dolna część Dziury w Kieszeni nie została skartowana.

W zachodniej części sali wznosi się próg, na którego SW krańcu otwiera się okno od znajdującego się za nim niezbadanego komina.

Na wschodnim końcu sali odnajdujemy niewielką komorę, w dnie której znajduje się wąskie przejście do Partii Sąsiadów. Wzmiankowana komora ma około 3 m średnicy. W przeciwległym końcu między blokami skalnymi znajduje się wąskie przejście, które prowadzi do początku ciasnej szczeliny będącej początkiem studni P.19. W połowie studni widoczny jest, po przeciwnej stronie, równoległy komin, którego dno sąsiaduje z dnem naszej studni. W przeciwległym krańcu dna studni równoległej, w wąskiej szczelinie znajduje się wejście do kolejnej studni, która opada do Salki Pływającego Błota ( P.19), w ciągu Sala Fakro – Łubinka przez Studnię Kopernika ze Stańkowej.

Wracamy do dna studni równoległej w Partiach Sąsiadów. 5 m nad dnem znajduje się półka. Od niej w kierunku NE odchodzi wąski i stromy meanderek, kończący się po paru metrach. W kierunku południowym odchodzi parometrowa szczelina, która doprowadza do dna kolejnego komina (P.10). Ponad nim, idąc stromą i eksponowaną, parometrową szczeliną dostajemy się na dno kolejnego komina (około 4 m wysokości). Eksploracja w tym ciągu nie jest zakończona.

W południowej ścianie Sali Fakro znajduje się wejście do Studni Kopernika ze Stańkowej (P.34). Po 4 m od początku studni natrafiamy na krótkie przewężenie, po którym studnia kontynuuje się w szczelinie o kierunku W-E, a potem 17 m owalną, pionową rurą biegnie do dna. Dno studni jest zawaliskowe, podobnie jak strop bezpośrednio nad dnem. Przejście dalej odsłania się w północnej części tego fragmentu jaskini. Przez 4. m próg szczelina kontynuuje się w kierunku wschodnim. Wchodząc w zawalisko poniżej progu przedostajemy się do Salki Pływającego Błota, w stropie której otwiera się szczelinowy komin łączący go przez Partie Sąsiadów z Salą Fakro (patrz wyżej).

Na ścianach Salki Pływającego Błota występuje naciek grzybkowy, spąg pokrywają różnej wielkości bloki i gruz skalny „zatopiony” w namulisku ilastym.

Na przedłużeniu salki, za zakrętem meandra, urywa się kolejna studzienka (P.15). Na jej dnie znajdują się duże bloki skalne i trzy szczeliny nie do przejścia. Za jednym z dużych bloków korytarz prowadzi stromo w dół ciasnym przejściem, dając początek Meandrowi Regionalnemu. Mniej więcej w połowie meander rozdziela się na dwa ciągi. Pierwszy, na wprost – wygodny, schodzący stromo, ale kończący się, niemożliwym do przejścia, okienkiem łączącym go w tym miejscu ze Studnią Bryjowiaków. Drugi, wąski i niewygodny doprowadza nad krawędź wspomnianej studni.

Studnia Bryjowiaków (P.36) kontynuuje się również do góry, skąd bierze początek ciek wodny nazwany Łubinką. Studnia ta nie jest typową formacją pionową. Poniżej wyjścia z Meandra Regionalnego opada bardzo stromą (750-800) pochylnią, po której płynie woda. Woda w tej studni występuje też w postaci deszczu podziemnego. Dno jest zawaliskowe. Największe bloki skalne o objętości kilku m3 znajdują się w N części sali. W części południowej znajduje się niewielki kominek z wodą płynącą ze stropu.

W części NW, w zawalisku znajduje się wąskie wejście do Studzienki Strachy na Lachy (P.4), która doprowadza do pochylni, o częściowo litym dnie. W jej najniższym końcu znowu mamy zawalisko, między blokami którego znajduje się zjazd do kolejnej studzienki (P.10). Po lekko położonej ścianie tej studzienki płynie woda.

Poniżej, schodzące w dół pochylnie, mają dno pokryte rumoszem skalnym, między którymi płynie Łubinka. Po około 50 m dotychczas wygodny korytarz zwęża się i obniża, a woda wpada w zawalisko. Za ciasnym przełazem, usytuowanym obok wpływającej w zawalisko wody, znajdują się partie „Ale Cyry”. Za przełazem, początkowy niski korytarzyk wznosi się i po 8 m osiąga zakręt. Tu idąc dalej korytarzykiem dochodzimy do Salki HTS, idąc w dół osiągniemy Syfon Krasnala. Do Salki HTS prowadzi wąski kręty korytarzyk, który po 4-5 m dochodzi do rozszerzenia. W jego dnie znajduje się bardzo wąskie, pionowe wejście (Z2) do Salki HTS. Salka ma 3 m długości i tyleż wysokości. Dno i strop ma zawaliskowe. Na przedłużeniu widoczny jest niski zagruzowany korytarzyk. Dalej partie niezbadane.

Wracamy do zakrętu. Wchodząc w bardzo wąski pionowy przełaz (Z2) dostajemy się do wysokiej (5m) i wąskiej szczeliny. W najniższym jej miejscu znajduje się wąskie i niskie przejście do poprzecznej szczeliny, w której rozwinął się meander, dnem, którego płynie Łubinka. W prawo meander podchodzi prawie pod przełaz zaczynający partie „Ale Cyry”, w lewo opada stromo w dół i po krótkim wypłaszczeniu kończy się w małym Syfonie Krasnala.

Opracowała: Anna Antkiewicz. [archiwalny tekst oryginalny]

Na wysokości 30 m nad dnem Studni Anki, czyli 3 m poniżej jej początku, po stronie wschodniej odchodzi Korytarz Pyknięty. Aby się do niego dostać trzeba wykonać 3 m eksponowany trawers w stosunkowo wąskiej szczelinie. Doprowadza ona do małej półeczki otwartej w kierunku studni. 1,2 m nad nią znajduje się wąskie przejście do Korytarza Pykniętego. Po ponad 5 m ciasny do tej pory korytarz rozszerza się w salkę, w stropie której odchodzi wąski kominek (niezbadany).

Z salki korytarzyk kontynuuje się początkowo niskim przełazem dochodząc pod 4 m próg z zaklinowanymi blokami skalnymi w stropie. Powyżej progu Korytarz Pyknięty kończy się. W lewo do góry odchodzi 8 m pochylnia, która kończy się niedostępną szczeliną, w prawo 1 m wysokości próg oddziela salkę od wejścia do dalszych partii. Za wzmiankowanym progiem stromo opada pochylnia, która po paru metrach osiąga dno poprzecznego korytarza, który urywa się do Studni Urodzinowych. Do góry kontynuuje się Korytarz Samych Zbójców.

Korytarz Samych Zbójców ma 56 m długości i biegnie w kierunku północno – wschodnim. Początkowo jest szeroki i wygodny. Po 10 m przechodzi w wąską i wysoką szczelinę, 7 m dalej obniża się i już będąc niskim kontynuuje się do końca. Dno korytarza jest zawaliskowe, złożone z różnej wielkości bloków skalnych. Krucho.

Wracamy do rozdroża. Korytarz Samych Zbójców urywa się tu 50 m głębokości pierwszą Studnią Urodzinową (P.50). Ma ona w miarę regularny kształt, ok. 5 m średnicy. 31 m od górnej krawędzi znajduje się półka, z której odchodzi w dół niezbadany ciąg. W najniższej części dna urywa się kolejna, 20 m głębokości druga Studnia Urodzinowa (P.20). Z jej dna, w kierunku zachodnim odchodzi wznosząca się pochylnia zakończona małym okienkiem, które wypada nieopodal półki w Studni Geriawitów (patrz: Studnia Anki – Sala Fakro – Łubinka).

Wracamy nad Studnie Urodzinowe. Trawersując nad nimi dostajemy się do okna, za którym zaczyna się 37 m długości Korytarz Pokuty. Za oknem 2 m próg sprowadza do niedużej salki. W jej przeciwległym końcu, po prawej stronie znajduje się wąskie, szczelinowe przejście (Z2) do dalszej wąskiej, niskiej i uciążliwej części korytarza. Korytarz Pokuty urywa się do salki 6m bardzo stromą pochylnią. W stropie salki, w sąsiedztwie końca Korytarza Pokuty znajduje się wylot niezbadanego, wznoszącego się korytarzyka, z którego wypływa okresowy, niewielki ciek wodny.

Wspomniana salka przez wysokie przewężenie łączy się z następną, w dnie której zaczyna się Studnia Gaździnki (P.22). 4 m poniżej wąskiego wejścia w studni znajduje się szeroka półka, z której w najodleglejszym miejscu odchodzi w dół ślepy stromy korytarzyk. Poniżej półki studnia kontynuuje się do kolejnej, poniżej której Studnia Gaździnki przybiera ładny, regularny kształt rury o średnicy około 3 m . Z litego dna studni, na wysokości około 2 m odchodzi wąska, skośna szczelina, która doprowadza nad kolejną, niewielką studzienkę (P.6). Poniżej niej znajduje się Salka w Stropie. Ma ona zawaliskowe dno. W północnej części znajduje się wylot studni, łączącej się z Salą Fakro. Z tego miejsca do południowej krawędzi sali (ok. 10 m od Studni Kopernika idąc wzdłuż ściany w górę) jest 90 m głębokości.

Z Salki w Stropie, w kierunku SW, przechodząc między blokami skalnymi dostajemy się do wysokiego, szerokiego na 2 m meandra, do którego, z lewej strony, z niskiego korytarzyka dopływa stały ciek wodny – Kozia Woda. Na dnie meandra leżą duże bloki skalne. W stropie widoczny jest wylot niezbadanego komina. Po parunastu metrach w stropie odsłania się wylot kolejnego niezbadanego komina. Na ścianach meandra występują liczne, duże grzybki naciekowe. Po 15 m, licząc od początku, meander zwęża się, obniża i po 3 metrach urywa śliską, 2 m pochylnią, po której spływa woda. Pochylnia doprowadza do Sali Ósemki. Ma ona około 15 m długości i 5-9 m szerokości. W części południowej odchodzi na zachód niezbadany meander.

W tej części, w stropie znajduje się wylot wysokiego komina. W najniższej części sali, idąc za wodą, odnajdujemy, między ścianą a zawaliskiem, wejście do studzienki (P.9). Rozwinęła się ona na szczelinie o przebiegu NS. Na tej samej szczelinie rozwinęła się górna część Studni Czesanki (P.130), do której wąskie wejście znajduje się poniżej wspomnianej studzienki. Górną część studni stanowi wąska (0,6 – 1,0m) pionowa szczelina, dnem której początkowo płynie Kozia Woda. 7 m niżej, licząc od początku studni dno szczeliny urywa się i woda opada pionowo w dół, a studnia rozszerza się.

My, odchodząc od wody, dalszą drogę kontynuujemy wąską szczeliną. Około 1,5 m od miejsca, gdzie dno szczeliny urywa się, przechodzimy na ogromny blok skalny w niej zaklinowany ( ok. 5 m długości) i wiszący nad dalszą częścią studni. Trawersując lekko w dół szczeliną dochodzimy nad 8 m zjazd, który sprowadza nas do Zakamarka – salki „zawieszonej” w Czesance.W zachodniej części Zakamarka odchodzi Stracony Meander. Ma on 18 m długości, jest stromy i wąski, kończy się długą niedostępną dla człowieka szczeliną. W górnej części Zakamarka, około 10 m nad dnem, na przedłużeniu szczeliny NS znajduje się wlot do studni o średnicy ok. 1,5 m. Studnia ta jest równoległa do Czesanki i prawdopodobnie wpada do niej na wysokości ok. 40 m nad dnem (niezbadane).

Wracamy do Zakamarka. Do dolnej części Czesanki prowadzą 3 drogi: w części północno-zachodniej przez 3-4 m, wąską pionową szczelinę otwierającą się na końcu (105 m do dna); w części wschodniej przez 2-3 m pionową szczelinę otwierającą się na końcu (107m do dna); w części północnej przez niewielką przegrodę skalną. Studnia Czesanka poniżej Zakamarka ma podłużny kształt . W jej północnej, górnej części widoczny jest wlot do równoległej studni, do której wpada większość Koziej Wody (niezbadana) i której wylot prawdopodobnie znajduje się około 20 m nad dnem. Dno studni stanowi dużej miąższości zawalisko, przez które prowadzi droga do dalszej części tego ciągu.

Zawalisko na dnie Studni Czesanki ma ponad 14 m miąższości. Wejście do niego znajduje się w najniższej części dna studni. Parę metrów poniżej znajduje się mała salka z niedużymi kominkami po lewej. Po prawej wchodzimy między zaklinowane bloki skalne i przeciskając się między nimi schodzimy w dół: po prawej mamy litą ścianę, po lewej zawalisko. Po około 14 m w pionie wychodzimy z zawaliska do korytarza, który zaczyna Czarny Ląd – partie jaskini, które rozwinęły się na kontakcie wapieni (od strony południowej) i czarnych łupków (od strony północnej). Czarny Ląd biegnie generalnie w kierunku zachodnim i kończy się na Sali na Luzie.

Korytarz rozpoczynający Czarny Ląd opada stromo w dół. Jest wysoki. Po częściowo zawaliskowym progu (R.6) spływa Kozia Woda. Dno poniżej usłane płytami z łupów po paru metrach zwęża się i obniża, a płyty blokują dalsze przejście. Obejście znajduje się przez niewielka salkę wymytą w wapieniu. Za przewężeniem korytarz ponownie rozszerza się i robi się wysoki (5-6 m). Po około 15 m, po przejściu stromej, śliskiej pochylni, korytarz urywa się 20 m Wodospadem Wiktorii, gdzie Kozia Woda wąską strugą opada w dół. Wodospad Wiktorii zajmuje wschodnią część dużej sali o pochyłym, zawaliskowym dnie. Sala ma 25 m długości i 16-20 m szerokości w części wschodniej oraz 8 m szerokości w części zachodniej. Ze stropu sali odchodzą dwa kominy: jeden rozwinięty na kontakcie wapieni i łupków z wylotem ponad 20 m nad dnem salki; drugi w południowej części salki, początkowo dużej średnicy z widoczną wąską szczeliną w stropie (oba kominy niezbadane).

W najniższej części sali z Wodospadem Wiktorii znajduje się wąskie przejście do kolejnej dużej sali o długości 18m i szerokości do 9 m. Po paru metrach od wejścia, po północnej stronie, spod ściany wypływa Kozia Woda, która dostaje się tu przez zawalisko z sali z Wodospadem Wiktorii i nieco dalej wpada do Nilu (patrz dalej). We wschodnim krańcu sali z niskiego korytarzyka wypływa duża ilość wody, tworząc podziemny potok – Nil. Miejsce wypływu zostało nazwane Źródłem Nilu. Nil po paru metrach wpada w zawalisko. W najniższej części sali, za dużym blokiem skalnym odchodzi niski (do 0,7 m), ale szeroki (do paru m) Korytarz Ludożerców. Po jego lewej stronie widoczne jest koryto po wysokich stanach wody. Korytarz ten po ok. 15 m łączy się z Korytarzem Słoni (patrz dalej).

Wracamy do sali z Wodospadem Wiktorii. W jej najdalszym zachodnim krańcu znajduje się wejście do niskiego, częściowo zagruzowanego meandra, opadającego lekko w dół. Po 9 m w dnie odsłania się częściowo zagruzowane wejście do studzienki, która wpada do Korytarza Słoni. Za studzienką meander wznosi się i po paru metrach urywa się studzienką P.9, która też wpada do Korytarza Słoni. Korytarz ten ma 73 m długości, 4 – 8 m szerokości i średnio 6 m wysokości. Po 33 m licząc od zjazdu z zgruzowanego meanderka korytarz skręca w lewo. Tu, na zakręcie widoczny jest w stropie wylot dużego komina z niedużym ciekiem wodnym. 12 m dalej, po lewej stronie odchodzi w dół zawaliskowa pochylnia, która doprowadza do Nilu. Spada on niewielką kaskadą i po paru metrach ginie w wąskim, niskim korytarzyku.

Zawalisko na dnie Studni Czesanki ma ponad 14 m miąższości. Wejście do niego znajduje się w najniższej części dna studni. Parę metrów poniżej znajduje się mała salka z niedużymi kominkami po lewej. Po prawej wchodzimy między zaklinowane bloki skalne i przeciskając się między nimi schodzimy w dół: po prawej mamy litą ścianę, po lewej zawalisko. Po około 14 m w pionie wychodzimy z zawaliska do korytarza, który zaczyna Czarny Ląd – partie jaskini, które rozwinęły się na kontakcie wapieni (od strony południowej) i czarnych łupków (od strony północnej). Czarny Ląd biegnie generalnie w kierunku zachodnim i kończy się na Sali na Luzie.

Korytarz rozpoczynający Czarny Ląd opada stromo w dół. Jest wysoki. Po częściowo zawaliskowym progu (R.6) spływa Kozia Woda. Dno poniżej usłane płytami z łupów po paru metrach zwęża się i obniża, a płyty blokują dalsze przejście. Obejście znajduje się przez niewielka salkę wymytą w wapieniu. Za przewężeniem korytarz ponownie rozszerza się i robi się wysoki (5-6 m). Po około 15 m, po przejściu stromej, śliskiej pochylni, korytarz urywa się 20 m Wodospadem Wiktorii, gdzie Kozia Woda wąską strugą opada w dół. Wodospad Wiktorii zajmuje wschodnią część dużej sali o pochyłym, zawaliskowym dnie. Sala ma 25 m długości i 16-20 m szerokości w części wschodniej oraz 8 m szerokości w części zachodniej. Ze stropu sali odchodzą dwa kominy: jeden rozwinięty na kontakcie wapieni i łupków z wylotem ponad 20 m nad dnem salki; drugi w południowej części salki, początkowo dużej średnicy z widoczną wąską szczeliną w stropie (oba kominy niezbadane).

W najniższej części sali z Wodospadem Wiktorii znajduje się wąskie przejście do kolejnej dużej sali o długości 18m i szerokości do 9 m. Po paru metrach od wejścia, po północnej stronie, spod ściany wypływa Kozia Woda, która dostaje się tu przez zawalisko z sali z Wodospadem Wiktorii i nieco dalej wpada do Nilu (patrz dalej). We wschodnim krańcu sali z niskiego korytarzyka wypływa duża ilość wody, tworząc podziemny potok – Nil. Miejsce wypływu zostało nazwane Źródłem Nilu. Nil po paru metrach wpada w zawalisko. W najniższej części sali, za dużym blokiem skalnym odchodzi niski (do 0,7 m), ale szeroki (do paru m) Korytarz Ludożerców. Po jego lewej stronie widoczne jest koryto po wysokich stanach wody. Korytarz ten po ok. 15 m łączy się z Korytarzem Słoni (patrz dalej).

Wracamy do sali z Wodospadem Wiktorii. W jej najdalszym zachodnim krańcu znajduje się wejście do niskiego, częściowo zagruzowanego meandra, opadającego lekko w dół. Po 9 m w dnie odsłania się częściowo zagruzowane wejście do studzienki, która wpada do Korytarza Słoni. Za studzienką meander wznosi się i po paru metrach urywa się studzienką P.9, która też wpada do Korytarza Słoni. Korytarz ten ma 73 m długości, 4 – 8 m szerokości i średnio 6 m wysokości. Po 33 m licząc od zjazdu z zgruzowanego meanderka korytarz skręca w lewo. Tu, na zakręcie widoczny jest w stropie wylot dużego komina z niedużym ciekiem wodnym. 12 m dalej, po lewej stronie odchodzi w dół zawaliskowa pochylnia, która doprowadza do Nilu. Spada on niewielką kaskadą i po paru metrach ginie w wąskim, niskim korytarzyku.

Wracamy do Korytarza Słoni. Parę metrów dalej w zawalisku, poniżej 2 m progu odsłania się nieduże wejście do niezbadanego korytarza . Znajdujący się lekko na lewo korytarz kończy się po parunastu metrach w zawalisku. Tu kończy się Korytarz Słoni. Jaskinia kontynuuje się w kierunku zachodnim, gdzie odchodzi niski, ale szeroki „stary” meander, z głęboką szczeliną erozyjną w dnie i wtórnie rozmytymi naciekami. Po 18 m dochodzimy do wielkiego bloku skalnego, za którym znajduje się niska (do 1,2 m) i rozległa Salka z Tantamem. Idąc przez nią lub przed wspomnianym dużym blokiem skalnym odnajdujemy niewielki próg (1,5m), który prowadzi do niedużego zawaliska oddzielającego meander od Sali na Wielkim Luzie. Do sali dostajemy się przez 2,5 m próg. Sala na Wielkim Luzie jak większość Czarnego Lądu utworzyła się na kontakcie wapieni i łupków. Dno jej jest strome, o upadzie w kierunku południowym, zbudowane z łupków lub rumoszu z ich przewagą. W stropie północnej części sali widoczny jest wylot niezbadanego komina ze stałym ciekiem wodnym. Idąc najniższą częścią sali (częściowo za ciekiem z komina) dochodzimy do stosunkowo niskiego ( 1-3m), wtórnie rozmytego korytarza o łącznej długości 15 m. Na jego końcu, w niewielkiej odległości od siebie znajdują się dwie wąskie studzienki, na dnie których wyraźnie słychać przepływ wody.

Wracamy do górnej części Sali na Wielkim Luzie. Trawersując po ruchomych blokach skalnych dochodzimy do niskiego korytarzyka, za którym znajduje się górna część Sali na Luzie. Z dużych bloków skalnych, które dominują w tej części zjeżdżamy parę metrów na skośne dno dolnej części tej sali. Ma ono blisko 20 m długości. Spod progu, którym dostaliśmy się do dolnej części, możemy przejść trawersem z powrotem do dolnej części poprzedniej sali (trudno).

W najniższej, zachodniej części Sali na Luzie między dużymi blokami skalnymi znajduje się wejście do Meandra Ebola. Początkowo meander jest niski. Po 10 m, poniżej 1,5 m progu staje się wąski (do 2 m) i wysoki (do 8 m), często z zaklinowanymi, w połowie wysokości, blokami skalnymi. Przy niektórych zakrętach meandra odchodzą do góry wąskie pochylnie, które często łączą się ze sobą (nieskartowane). Po 40 m (licząc od początku meandra) ten wyraźnie skręca na NNE i zmienia swoją szerokość do 0,6 m, przy wysokości 5-6 m. Po 20 m meander wpada do salki z 1,5 m progiem. Z dna salki odchodzą dwa ciągi: jeden do Nilu, drugi w kierunku Syfonu Sądeczoków. Z dna salki, w kierunku SW odchodzi niski, myty korytarzyk. Po 18 m dochodzi do aktywnego ciągu z płynącym Nilem. Tworzy on tu ładną 2 m kaskadę, poniżej której swój przepływ ogranicza do dna wąskiej, niskiej szczeliny. Idąc za wodą (niebezpiecznie w przypadku nagłego przyboru wody) dochodzimy w okolice dna salki, do której możemy dostać od góry przez 3 m przewieszony próg (patrz dalej).

Wracamy do dna salki z 1,5 m progiem. Idąc lekko do góry meandrem dochodzimy po paru metrach do przewężenia, za którym dno urywa się 3 m progiem. Poniżej znajduje się salka, do której ze wschodniej strony dopływa niewielki ciek wodny. W dolnej części, po lewej stronie z niskiego korytarzyka (patrz wyżej) wypływa Nil. Po ponad 5 m, idąc za wodą, natrafiamy na zawalisko. Nil płynie dnem meandra, a dalsza droga przebiega między skalnymi blokami. Po przejściu zawaliska znowu dochodzimy do podziemnego potoku. Meander ma do 1 m szerokości i 3-4 wysokości. 8 m dalej napotykamy przewężenie i głęboką wodę niewielkiego rozlewiska, które uniemożliwiają przejście dnem. Powyżej 2,5 m progu znajduje się obejście potoku. Tu też znajduje się wejście do dwupoziomych partii znajdujących się powyżej ciągu do Syfonu Sądeczoków (nieskartowane). Z obejścia schodzimy stromą, krótką pochylnią do wody. Na prawo, w wymyciu meandra utworzyła się niewielka sucha salka. Na przedłużeniu woda spada 2 m kaskadą (I Katarakta) do niewielkiej salki i stamtąd 9 m stromą pochylnią (II Katarakta) do poziomego, wysokiego korytarza.

Około 7 m dalej korytarz nagle obniża się, a woda wpada do niewielkiego syfonu. Syfon w linii prostej ma około 5 m długości, tyle samo co równoległy do niego korytarzyk o średnicy około 1 m. Dochodzimy do wypływu Nilu z syfonu, który tu swój przebieg ogranicza do wąskiego, głębokiego koryta. Po paru metrach po lewej stronie odnajdujemy wygodną półkę, z której zjeżdżamy do salki pod III Kataraktą. Sama Katarakta ma 4 m wysokości, towarzysząca jej studzienka 7m. Parę metrów dalej woda wpada, w niemożliwe do przejścia zawalisko. Wspinamy się lewą stroną do dużej, zawaliskowej sali (12 m długości, 7 m szerokości). W jej stropie znajduje się niezbadany komin. Po przeciwległej stronie sali, poniżej 3,5 m progu, znowu wracamy do Nilu. Po 23 m i dwóch zakrętach dochodzimy meandrem do rozdroża. W prawo, do góry odchodzi stroma pochylnia, która po paru metrach przekształca się w niską, pochyłą szczelinę. Paręnaście metrów dalej dalszą drogę w tym ciągu zamykają polewy naciekowe.

Wracamy do rozdroża. W lewo, na zachód, w odległości 5 m znajduje się Syfon Sądeczoków (tafla wody ok. 2 x 2 m, głębokość trudna do określenia). Syfon ten położony jest na głębokości -444 m.

Opracowała: Anna Antkiewicz. [archiwalny tekst oryginalny]

Początki poznania Jaskini Małej w Mułowej zamieszcza inwentarz Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego tom 6, str.168 i 170.

Poniżej odpis-cytat z opracowania Jerzego Grodzickiego.

Data odkrycia nie jest znana. Ze względu na położenie przy perci mogła być zauważona już dawno. O istnieniu “niewielkich grotek” w wapieniach na zachodnim zboczu Kotła Mułowego pod czapką krystaliczną Twardego Upłazu wspomina Wrzosek (1933). Znana już była niewątpliwie w pierwszej połowie lat 60-tych. W latach 1965-1966 otwór (pod nazwą Jaskinia w Progu) zlokalizowany został podczas prac terenowych nad topograficzną Mapą Zastępczą Tatr Polskich (1:10000), przez zespół pomiarowy prowadzony przez B. Koisara. Pierwszą pozycją bibliograficzną zawierającą dane dotyczące najprawdopodobniej opisywanej jaskini jest publikacja Wójcika (1966a), w której występuje ona w tekście i tabeli pod nazwą “W Mułowej”, natomiast w objaśnieniach do ilustracji pojawia się nazwą “Mała w Mułowej” (z błędną lokalizacją), dotyczącą zapewne tego samego obiektu. Pod tą nazwą jaskinia wymieniana jest w następnych publikacjach (Kozik 1972a, Borowiec i in. 1977, 1978).

Członkowie Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK zainteresowali się eksploracją Jaskini Małej w Mułowej już w 1995 roku, ale dopiero 2002 rok przyniósł oczekiwane efekty działań na rzecz zbadania tej jaskini. Jaskinia poniżej głębokości 9 m była i jest (jak do tej pory) eksplorowana tylko przez członków Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK. Inicjatorem tej eksploracji był Marek Lorczyk.

 • 21.07.2002 Paweł Wańczyk (kier.), Józef Kołodziej, Czesław Zabrzeński (jako pierwszy) przechodzą Zacisk Sietniaków na głebokości 9 m.
 • 23.07.2002 P. Wańczyk i Cz. Zabrzeński eksplorują do Cielęcego Przełazu (-60 m).
 • 24.07.2002 P. Wańczyk i Cz. Zabrzeński eksplorują okolice Cielęcego Przełazu (-60 m).
 • 26.07.2002 P. Wańczyk i Cz. Zabrzeński przechodzą Cielęcy Przełaz i dochodzą nad Studnię Anki (- 62 m).
 • 01.08.2002 Marek Lorczyk (kier.), Cz. Zabrzeński, P. Wańczyk i Anna Antkiewicz eksplorują Studnię Anki i górną cześć Studni Geriawitów (- 125 m).
 • 16.08.2002 M. Lorczyk (kier.), A. Antkiewicz, Józef Kołodziej, Paweł Rams, P. Wańczyk eksplorują Studnię Geriawitów, odkrywają Salę Fakro, zjeżdżają Dziurę w Kieszeni, Studnię Kopernika ze Stańkowej i dochodzą do Salki Pływającego Błota (- 251 m).
 • 25.08.2002 M. Lorczyk (kier.), A. Antkiewicz, P. Rams, P. Wańczyk, Cz. Zabrzeński eksplorują do ponoru Łubinki na głębokości 364 m.
 • 22.09.2002 J. Kołodziej i Bolesław Stanisz łączą Salę Fakro przez Partie Sąsiadów z Salką Pływającego Błota.
 • 28.12.2002 Cz. Zabrzeński (kier.), Grzegorz Bodziony, Paweł Tischner przechodzą obok ponoru Łubinki (- 364 m) i dochodzą do Salki HTS w partiach „Ale Cyry”.
 • 28.12.2002 P. Wańczyk i J. Kołodziej wspinają się do zachodniego okna w Sali Fakro, odkrywając za nim komin; wspinają się pod komin P.10 w Partiach Sąsiadów (ok. 8 m w pionie).
 • 02.01.2003 P. Wańczyk i J. Kołodziej zjeżdżają ze stropu Studni Fakro ( w ciągu od górnej części Studni Geriawitów); schodzą około 3 m niżej w Dziurze w Kieszeni; eksplorują dolną część Studni Anki, łącząc jej ciasne szczeliny z górną częścią Studni Geriawitów.
 • 02.01.2003 Cz. Zabrzeński (kier.), Bogusław Wypych, Paweł Tischner w partiach „Ale Cyry”.
 • dochodzą do Syfonu Krasnala ( głębokość około – 372m).
 • 12.07.2003 A. Antkiewicz (kier.),P. Rams, P. Wańczyk eksplorują okno w górnej części Studni Anki (na głębokości 65 m) i odkrywają Korytarz Pyknięty (pod 4 m próg).
 • 20.07.2003 J. Kołodziej i Wojciech Skoczeń wspinają się w kominach w Partiach Sąsiadów.
 • do wysokości – 205 m licząc od otworu. Eksplorują korytarz poniżej Dziury w kieszeni.
 • 21.07.2003 M. Lorczyk i J. Kołodziej kontynuują eksplorację korytarza poniżej Dziury w Kieszeni oraz Korytarz Pyknięty nad Studnie Urodzinowe.
 • 23.07.2003 M. Lorczyk i J. Kołodziej eksplorują Studnie Urodzinowe (całość), Korytarz Samych Zbójców i Meander Pokuty.
 • 25.07.2003 A. Antkiewicz, Cz. Zabrzeński i J. Kołodziej eksplorują Studnię Gaździnki, salkę nad Stropem i początek Studni Czesanki (pierwsze 15 m w pionie).
 • 26.07.2003 W. Skoczeń i Zenon Tomasiak negatywnie rozwiązują problem okna nad Studnia Geriawitów, w połowie tzw. smoka.
 • 27.07.2003 A. Antkiewicz, M. Lorczyk, Cz. Zabrzeński i W. Skoczeń eksplorują Studnię Czesankę (P.130) i zawalisko na jej dnie.
 • 01.08.2003 A. Antkiewicz, P. Wańczyk, Cz. Zabrzeński eksplorują początek Straconego Meandra, wspinają się ok. 10 m nad Zakamarek (w Studni Czesanka) i odkrywają tam wejście do równoległej do Czesanki studni; zjeżdżają pierwsze 30 m ze stropu Sali Fakro od strony Salki w Stropie.
 • 11.08.2003 A. Antkiewicz, M. Lorczyk, P. Wańczyk kończą eksplorację Straconego Meandra i próbują przedostać się przez zawalisko pod Studnią Czesanką.
 • 13.08.2003 A. Antkiewicz, M. Lorczyk, W. Skoczeń, P. Wańczyk przechodzą zawalisko na dnie Studni Czesanki, odkrywają Czarny Ląd dochodząc przez Korytarz Ludożerców nad 2,5 m próg w Sali na Wielkim Luzie.
 • 15.08.2003 A. Antkiewicz, M. Lorczyk, W. Skoczeń, P. Wańczyk, Cz. Zabrzeński eksplorują, idąc przez suche obejście Korytarza Ludożerców, Salę na Wielkim Luzie (- 407 m) i dochodzą Meandrem Ebola do Nilu na głębokości 403 m.
 • 22.09.3003 A. Antkiewicz, M. Lorczyk, Cz. Zabrzeński, Piotr Floryan, Paweł Dutka eksplorują idąc za Nilem do III Katarakty.
 • 25.09.2003 A. Antkiewicz, M. Lorczyk, Cz. Zabrzeński, P. Floryan eksplorują od III Katarakty do Syfonu Sądeczoków na – 444 m. Przed I Kataraktą odkrywają, w górnej części meandra, równoległe do Nilu, suche, dwupoziomowe ciągi z Studnią z Węglarką (około 15 m głębokości – nieskartowane).
 • 18.10.2003 A. Antkiewicz i P. Wańczyk zjeżdżają z Salki w Stropie do Sali Fakro (90m).
 • 29.11.2003 Cz. Zabrzeński, P. Wańczyk, P. Floryan idąc suchym ciągiem przetrawersowali nad Studnią z Węglarką i odkryli obejście Syfonu Sądeczoków, dochodząc na głębokości ok. 480 m.
 • 2-5.01.2004 A. Antkiewicz, Cz. Zabrzeński, W. Skoczeń, P. Floryan, P. Wańczyk kontynuują eksplorację ciągu od Sali 481 do Starego Przodka – 538 m z kartowaniem od początku obejścia Syfonu Sądeczoków do Sali 481.

Opracowała: Anna Antkiewicz. [tekst oryginalny]

Przebieg pierwszych prac dokumentacyjnych dla Jaskini Małej w Mułowej zamieszcza inwentarz Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego tom 6, str. 170.

Poniżej odpis-cytat z opracowania Jerzego Grodzickiego.

W ramach prac inwentaryzacyjnych OW PTPNoZ dokumentację jaskini opracował [do głębokości 9 m] zespół kierowany przez J. Grodzickiego 28 sierpnia 1977 r. Plan sporządzono przy pomocy taśmy parcianej i busoli geologicznej Meridian. Zdjęcia otworu wykonał w sierpniu 1995 r. J. Grodzicki. Lokalizację podano na podstawie mapy Tatry Polskie (1976). Plan opracował Jerzy Grodzicki.

Pierwszy plan i opis dokumentacyjny Jaskini Małej w Mułowej poniżej głębokości 9 m do ponoru Łubinki opublikowała A. Antkiewicz (2003 b). W pozostałych publikacjach występuje poglądowy przekrój jaskini.

Pomiary wykonali członkowie Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego PTTK: Anna Antkiewicz, Marek Lorczyk, Czesław Zabrzeński, Zenon Tomasiak, Paweł Wańczyk, Wojciech Skoczeń, Piotr Floryan, Józef Kołodziej, Magdalena Jarosz, Bogusław Wypych, Emilia Borkowska.

Pomiary metodą ciągu azymutalno-taśmowego przeprowadzono przy użyciu busoli Frieberg oraz taśmy mierniczej.

Plan opracowała: Anna Antkiewicz. [tekst oryginalny]

Antkiewicz, A., 2002b ( wzmianka o odkryciach ciągu do ponoru Łubinki), Wiśniewski, W.W., 2003a (relacja z eksploracji latem 2002, przekrój poglądowy, zdjęcia), Rajwa, A., 2003 (opis jaskini i odkryć, przekrój poglądowy, zdjęcie), Wiśniewski, W.W., 2003b (opis jaskini), Wiśniewski, W.W., 2003c (opis jaskini i odkryć, przekrój poglądowy, zdjęcia i lokalizacja na zdjęciu), Wiśniewski, W.W., 2003d (wymieniona w zestawieniu, przekrój poglądowy na przekroju Czerwonych Wierchów), Antkiewicz, A., 2003a (opis jaskini i odkryć, przekrój poglądowy), Antkiewicz, A., 2003b (opis odkryć, dokładny opis jaskini, plan i przekrój, zdjęcia), Wiśniewski, W.W., 2003e (opis jaskini, przekrój poglądowy), Wiśniewski, W.W., 2003f (echa odkryć w środkach masowego przekazu), Antkiewicz, A., 2003c (opis jaskini i odkryć, przekrój poglądowy, zdjęcia), Wiśniewski, W.W., 2003g (zmiany na liście najgłębszych jaskiń Polski), Wiśniewski, W.W., 2003h (relacja z eksploracji latem 2003), Wiśniewski, W.W., 2003i (relacja z eksploracji latem 2003, przekrój poglądowy do –400, lokalizacja na mapie), Wiśniewski, W.W., 2003j (relacja z eksploracji latem 2003), Wiśniewski, W.W., 2003k (relacja z odkryć we wrześniu 2003), Wiśniewski, W.W., 2003l (wymieniona w zestawieniach), Wiśniewski, W.W., Morawska-Nowak, B., 2003 (opis jaskini).

Opracowała: Anna Antkiewicz. [archiwalny tekst oryginalny]

 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ, 2004. s. 142-159, wkładka tamże kartografia A. Antkiewicz 2003-4. [ciągów do Syfonu Krasnala -372 m i Sali 481]
 • Antkiewicz Anna. Wielkie odkrycie w Jaskini Małej w Mułowej. Taternik 2003, 1-2, s. 70-72, tamże przekrój poglądowy. [JP: 2003a]
 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej -361 m. Jaskinie 2002, 4(29), s. 7.
 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej. Jaskinie 2003, 1(30), s. 24-27, tamże kartografia Antkiewicz 2003. [JP: 2003b]
 • Antkiewicz Anna. Jak się Mała wielką stała. Poznaj Świat 2003, 5, s. 10-15, tamże foto., przekrój poglądowy. [JP: 2003c]
 • Antkiewicz Anna. Mała w Mułowej -400 m. Jaskinie 2003, 3(32), s. 5.
 • Antkiewicz Anna. Małej ciąg dalszy. Jaskinie 2003, (33), s. 19-22, tamże foto., kartografia A. Antkiewicz 2003. [JP: 2003e]
 • Antkiewicz Anna. Nowe odkrycia w Jaskini Małej w Mułowej. Taternik 2003, 3-4, s. 44-45, tamże przekrój poglądowy. [JP: 2003d]
 • Antkiewicz Anna. Mała wielka dziura. Tatry 2004, 1(7), s. 52-61, tamże foto., szkic poglądowy. [JP: 2004]
 • Grodzicki Jerzy. Jaskinia Mała w Mułowej. W: Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 6. Warszawa: PTPNoZ, 1996. s. 168-170, tamże kartografia.
 • Apoloniusz Rajwa. Rewelacja jaskiniowa w Tatrach,, Tygodnik Podhalański 2003, 4, s. 10, tamże przekrój poglądowy. [JP: 2003] [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Wiśniewski Wojciech W.. Wielkie odkrycie w Czerwonych Wierchach. Tygodnik Podhalański 2003, 36, s. 19. [JP: 2003e] [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Wiśniewski Wojciech W.. Sensacyjne odkrycie w Tatrach. Wiedza i Życie 2003, 2, s. 16-17,tamże foto., przekrój poglądowy. [JP: 2003a] [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Janowski Janusz. Kolosy 2003. Góry i Alpinizm 2003, 1(94), s. 9, 16.
 • Gradziński Michał. Kolosy 2002. Jaskinie 2003, 1(30), s. 8, tamże foto.
 • Wiśniewski Wojciech W. Odkrycie Jaskini Małej przez… środki masowego przekazu. Góry i Alpinizm 2003, 1(94), s. 10-11, 19, tamże foto., przekrój poglądowy. [JP: 2003g]
 • Wiśniewski Wojciech W. Nowa wielka jaskinia w Tatrach, Głos Seniora 2003, 1, s. 3. [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Morawska-Nowak, Barbara. Odkrycia w Ciemniaku. Co słychać 2003, 9, s. 8, [na podstawie Wiśniewski W. W., Tygodnik Podhalański 2003, 36: 19]
 • Wiśniewski Wojciech W. Ale wielka jest ta Mała! Sensacyjne odkrycie w podziemiach Tatr. Komnata wielka jak bazylika! Gazeta Wyborcza 2003, 14, s. 1, 4-5. [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Wiśniewski Wojciech W. Rośnie maleństwo. Kolejne odkrycia w tatrzańskiej Jaskini Małej. Gazeta Wyborcza 2003, 204, s. 9. [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Wiśniewski Wojciech W. Wielkie odkrycie w Tatrach. Największa komora jaskiniowa Polski jeszcze większa. Dziennik Polski 2003, 197, s. 1, 5. [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Wiśniewski Wojciech W. Kolejne wielkie odkrycie w Tatrach. 444 metry w Małej. Dziennik Polski 2003, 234, s.15. [artykuł napisany na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przez A. Antkiewicz]
 • Serwin Cecylia. Odkrycie, o którym głośno. Gościniec 2003, 1(9), s. 118, tamże fot. Anny Antkiewicz. [opracowanie na podstawie informacji Antkiewicz A.]
 • Red. Mała wielką niespodzianką. Gościniec 2003, 1(9), s. 2 okładki, tamże fot. Anny Antkiewicz.
 • Skoczeń Wojciech, Czesław Zabrzeński. Mała o co dalej… Jaskinie 2004, 2(35), s. 22-23, tamże fot i kartografia styczeń 2004, Anna Antkiewicz. [JP: 2004]

Pozostała literatura w zakładce Źródła -> Publikacje -> SKTJ i inne -> Więcej…

Jaskinia Mała w Mułowej - przekrój do Sali 481
Jaskinia Mała w Mułowej – przekrój do Sali 481
Jaskinia Mała w Mułowej - plan do Sali 481
Jaskinia Mała w Mułowej – plan do Sali 481