Jaskinia Lejbusiowa

Jaskinia Lejbusiowa – Tatry Zachodnie

też: Szczelina nad Jaskinią Marmurową

Położenie:

Jaskinia Lejbusiowa znajduje się w Tatrach Zachodnich: Dolina Miętusia, Dolina Mułowa. Otwór: 1813 m n.p.m. Dane o obiekcie: długość: 83 m, deniwelacja: 49 m; głębokość: -49 m.

Kalendarium odkryć:

  • otwór, prawdopodobnie znany od dawna, położony w pobliżu ścieżki juhaskiej,
  • partie wstępne badali grotołazi z SG AKA Poznań, lata 80-te XX w., przekopali zawalisko, nad studzienką -3,5 m, prowadzącej do zawaliskowej salki na głębokości 7 m, wg informacji ustnej J. Paczki,
  • od -7 m do -49 m, Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego (SKTJ Nowy Sącz), eksploracja w okresie 19.11.2002 – 21.07.2003, Anna Antkiewicz (kierownik eksploracji), pogłębienie z nieudaną próbą przekopania namuliska w korytarzyku na dnie Studni Lejbusiątek.

Nazwa:

Autor nieznany.

Źródła:

  • Luty Izabella. Jaskinia Lejbusiowa. W: Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 6. Warszawa: PTPNoZ, 1996. s. 165-167, tamże kartografia.
  • Antkiewicz Anna. Jaskinia Lejbusiowa. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ, 2004. s. 140-142, wkładka tamże kartografia 2003. Dokumentacja Więcej…
  • Antkiewicz Anna. Wielkie odkrycie w Jaskini Małej w Mułowej. Taternik 2003, 1-2, s.70 [wzmianka, s. 71].
  • Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej. Jaskinie 2003, 1(30), s. 24-27, tamże kartografia Antkiewicz 2003. [wzmianka, s. 24]

Bazą wiedzy do całościowego opracowania inwentarzowego Anny Antkiewicz były jej własne obserwacje i pomiary, wykonane dla całej jaskini Lejbusiowej z udziałem Zenona Tomasiaka i Grzegorza Bodziony, członków SKTJ Nowy Sącz. W opracowaniu została też uwzględniona cała dotychczasowa wiedza.

opracował Krzysztof Hancbach

Podobne wpisy