Łącznik III

Łącznik III – J. Za Siedmiu Progami

Za Siedmiu Progami - Galerie Naciekowe fot K. Hancbach
Za Siedmiu Progami – Galerie Naciekowe fot K. Hancbach

Położenie:

Łącznik III, system studni w jaskini Za Siedmiu Progami (Tatry Zachodnie), w Partiach pod Stropem położony pomiędzy Salką z Girlandami (idąc korytarzem na wprost (z pominięciem Salki Czekoladowej), a Wielkim Kanionem, w jego środkowej części.

Kalendarium odkryć:

  • 26-29.03.1988, Marian Napierała, Piotr Wąsikowski.

Nazwa:

nazwa nadana na potrzeby opisu jaskini. Autor Marian Napierała.

Źródła:

  • Napierała Marian. Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami. W: Jaskinie Wąwozu Kraków. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 5. Warszawa: PTPNoZ, 1994. s. 163-194, wkładka tamże kartografia.

opracował Krzysztof Hancbach.

Podobne wpisy