Partie Złodziejskie

Partie Złodziejskie – J. Za Siedmiu Progami

J. Wysoka - Wielki Komin fot A. Antkiewicz-Hancbach
J. Wysoka – Wielki Komin fot A. Antkiewicz-Hancbach

Położenie:

Partie Złodziejskie, ciąg korytarzy ze studnią w jaskini Za Siedmiu Progami (Tatry Zachodnie), odchodzący w dół z II-go piętra Koloseum (II-gie piętro zaczyna się w oknie nad balkonem w północnej ścianie Koloseum +45 m). W skład Partii Złodziejskich wchodzą Deszczowa Studzienka, Studnia Złodziejska -38 m przez nią, połączenie ze Starym Kanionem (20 m przed Koloseum). Poniżej krawędzi studni odchodzi dwupoziomowy szczelinowy korytarz z zaciskiem Mgr Inż. dalsza część korytarza urywa się niezbadaną studnią, prawdopodobnie łączącą się również ze Starym Kanionem.

Kalendarium odkryć:

  • 06–10.01.1986 – Krzysztof Hancbach, Włodzimierz Szymanowski, Zbigniew Rysiecki (kierownik), Andrzej Woźnica, wspinaczka północną ścianą do I i II piętra w Koloseum, rozpoznanie Partii Złodziejskich, penetracja Pieczarkarni, i ich obejścia od strony Lustra,
  • 25-29.03.1987, Anna Antkiewicz-Hancbach, Janusz Budniok, Marian Napierała, Andrzej Woźnica, eksploracja z pokonaniem zacisku Mgr Inż. połączenie ze Starym Kanionem.

Nazwa:

według cytatu: „podczas eksploracji co chwilę coś nam spadało i nie zawsze udawało się to odnaleźć”. Autorzy Anna Antkiewicz-Hancbach, Andrzej Woźnica.

Źródła:

  • Napierała Marian. Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami. W: Jaskinie Wąwozu Kraków. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 5. Warszawa: PTPNoZ, 1994. s. 163-194, wkładka tamże kartografia.
  • Napierała Marian. Za Siedmiu Progami. Meander 1987, 12, s. 7-13, tamże kartografia.

opracował Krzysztof Hancbach oraz Anna Antkiewicz-Hancbach (nazewnictwo).

Podobne wpisy