Przekop

Przekop – J. Nad Dachem

J. Nad Dachem - Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach
J. Nad Dachem – Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach

Położenie:

Przekop, niski korytarz zaciskowy (Z1) na -30 m o długości 10 m w jaskini Nad Dachem (Tatry Zachodnie), położony pomiędzy studnią -14 m (w dolnej starej części jaskini), a salą, korytarzem i meandrem doprowadzającym do Studni Magazyniera.

Kalendarium Odkryć:

 • 30.07.1964, Marek Marciszewski. Edward Ostapowski, próbują pokonać zamuloną szczelinę,
 • 27.10.1990, Paweł Rams, Paweł Wańczyk, rozpoczynają kopanie w zamulonej szczelinie,
 • 03.11.1990, Marek Lorczyk Paweł Wańczyk, kontynuują kopanie w niskim korytarzu,
 • 09–13.11.1990, Roman Baran, Paweł Irzyk, Marek Lorczyk, Paweł Rams, Paweł Wańczyk (kierownik), Czesław Zabrzański, przekopują korytarz, którym dochodzą do sporych rozmiarów sali.

Zespół podczas dalszej eksploracji jaskini dokonuje połączenia jej z systemem Ptasia Studnia–Jaskinia Lodowa Litworowa w kilku miejscach:

 • poprzez okno +22 m nad dnem Studni Taty,
 • w ciągu nad Mokrą Osiemnastką (za Zaciskiem Klasy Lux), osiąga głębokość 111 m od przekopu,
 • poprzez Meander Speleologów, połączenie z Lodową Litworową,
 • dodatkowo odkrywa ślepy Korytarz Żyletek.

Nazwa:

Autorzy zespół.

Źródła:

 • Antkiewicz Anna. Ptasia Studnia – Jaskinia Lodowa Litworowa – Jaskinia nad Dachem. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 46-88, wkładka tamże kartografia 1997. Dokumentacja Więcej…
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Opuszczony problem. Eksplorancik 1990, 2(16), s. 28-29, tamże foto.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Nad Dachem – Część dokumentacyjna. Eksplorancik 1991, 1(17), s. 3-7, tamże kartografia 1990, przekrój techniczny 01.12.1990.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Partie Sądeckie w jaskini Nad Dachem. Taternik 1991, 1, s. 52.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Odkrycia w jaskini Nad Dachem. Tatry 1991, 2, s. 25.
 • Kardaś Rafał. Polski alpinizm jaskiniowy 1991-1992. Taternik 1994, 1, s. 49-52, tamże kartografia 1990.

opracowałKrzysztof Hancbach.

Podobne wpisy