Studnia Równoległa

Studnia Rónoległa – J. Za Siedmiu Progami

Za Siedmiu Progami - Kaskady 80 fot K. Hancbach
Za Siedmiu Progami – Kaskady 80 fot K. Hancbach

Położenie:

Studnia Równoległa -50m w jaskini Za Siedmiu Progami (Tatry Zachodnie), początek studni znajduje się w dnie Starego Kanionu, pomiędzy wlotem Studni Lecha, a progiem przed kominem Koloseum. Dolna część pomiędzy Studnią Lecha i poniżej położoną Salą z Zachodami.

Kalendarium odkryć:

  • 13-17.04.1982, Marian Napierała (kierownik), Bronisław Skałka, przez dolną część Studni Równoległej z dojściem do Mirażu,
  • 17–21.01.1983, Anna Antkiewicz-Hancbach (kierownik), Longin Lisoń, Adam Małachowski, Bronisław Skałka, połączenie z Ciasnym Awenem w ciągu do salki Miraż i Wężyka, kartowanie.

Nazwa:

Studnia przebiega równolegle do Studni Lecha, eksploracja potwierdziła przypuszczenia. Autorzy zespół.

Źródła:

  • Napierała Marian. Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami. W: Jaskinie Wąwozu Kraków. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 5. Warszawa: PTPNoZ, 1994. s. 163-194, wkładka tamże kartografia.
  • Skałka Bronisław. Dwa razy 7 Progów. Meander 1983, 6, s. 33-36.
  • Lisoń Damian. Powiększając system Wysoka – Za 7 Progami. Meander 1983, 6, s. 41-43.

opracował Krzysztof Hancbach.

Podobne wpisy