Biały Meander

Biały Meander – J. Za Siedmiu Progami

Za Siedmiu Progami - Sala z Balkonem, biwak arch A. Antkiewicz-Hancbach
Za Siedmiu Progami – Sala z Balkonem, biwak arch A. Antkiewicz-Hancbach

Położenie:

Biały Meander w jaskini Za Siedmiu Progami (Tatry Zachodnie), dwie jego odnogi, odchodzą z Bocznego Meandra, powyżej Komina Straconej Szychty a poniżej I Schodka w okolica początku Wielkiego Kanionu (od góry dochodzi tu Łącznik I z Partii Pod Stropem). Obie odnogi łączą się w salce nad progami Drogi po Schodach i uchodzą pojedynczym ciągiem nad krawędzią Studni Estery.

Kalendarium odkryć:

  • 10-15.01.1983, Damian Lisoń, Marian Napierała (kierownik), Ryszard Spirzak, Waldemar Styrna, eksploracja II-giej odnogi, do salki, gdzie dochodzi I-sza odnoga,
  • 05-09.02.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach (kierownik), Krzysztof Hancbach, Ryszard Spirzak, Waldemar Styrna, eksploracja I-szej i połączenie z II-gą odnogą meandra, dalsza eksploracja pojedynczego ciągu, połączenie z ciągiem Drogi Po Schodach nad Studnią Estery.

Nazwa:

meander posiada stosunkowo jasne, czyste, myte ściany. Autorzy zespół.

Źródła:

  • Napierała Marian. Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami. W: Jaskinie Wąwozu Kraków. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 5. Warszawa: PTPNoZ, 1994. s. 163-194, wkładka tamże kartografia.
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Biwak bez rewelacji. Meander 1984, 8, s. 7.
  • Rysiecki Zbigniew. Podsumowanie działalności w Jaskini Za Siedmioma Progami. Meander 1984, 8, s. 16-18, tamże kartografia.

opracował Krzysztof Hancbach.

Podobne wpisy