Höher Göll 1990 – Grutered

Höher Göll 1990 – Kleiner Göll, Barenstuhl, Grutered

Höher Göll 90 – Baza w Grutered fot K. Hancbach
Höher Göll 90 – Baza w Grutered fot K. Hancbach

Wyprawa eksploracyjna w masyw Höher Göll (Alpy Salburskie, Austria) w rejonie Kleiner Göll, Barenstuhl, Grutred. Wyprawa centralna Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA (KTJ), zorganizowana przez Katowicki Klub Speleologiczny w Katowicach, w okresie: 05.08-08.09.1990 r.

Uczestnicy: Anna Antkiewicz-Hancbach (SKTJ Nowy Sącz), Andrzej Blachecki (KKS), Krzysztof Dubiel (KKS), Krzysztof Hancbach (SKTJ Nowy Sącz), Leszek Jaguszewski (KKS), Witold Jokiel (SG Wrocław), Piotr Kaizik (kierownik, KKS), Maciej Kałwak (KKS, do 17.08), Zbigniew Król (Aven Sosnowiec), Bronisław Łabanowicz (KKS, do 17.08, choroba), Piotr Piotrowiak, (osoba towarzysząca z USA, od 27.08), Zbigniew Rysiecki, (KKS), Sławomir Siennicki (KKS), Lokan Tomić (SODI Valiewo Serbia), Tomasz Wala (SG Wrocław), Janina Wrzak-Tomić (SODI Valiewo Serbia), Jan Stokłosa (kierowca, transport tylko do Austrii).

Działalność górska w okresie: 07.08-09.09.1990, transport i zakładanie bazy górnej 08-12.08, likwidacja bazy i retransport 05-08.09 r.

Wyprawa działała w jaskiniach:

Ω Windigschacht K 1

 • 09.08, Rysiecki, odkrycie otworu
 • 13.08, Blachecki, Rysiecki, eksploracja do -165 m, ciąg studni do Canionu
 • 14.08, Dubiel,Kaizik, eksploracja od -165 do -180 m, pokonanie części Canionu, kartowanie
 • 15.08, Blachecki, Jaguszewski, Łabanowicz, Wala, od -180 m, niewielki postęp eksploracji, Canionu, rezygnacja z kartowania z powodu uszkodzenie busoli
 • 15.08, Dubiel, Kaizik oraz Siennicki, Rysiecki, eksploracja od -180 do -200 m, niewielki postęp z dojściem do syfonu, i odnalezienie prawdopodobnego obejścia
 • 18.08, Blachecki, Wala, od -180 do -270 m, dokończenie eksploracii obejścia syfonu przez Spazieren Mäamander i studnię sprowadzającą do dolnego piętra obszernego meandra z dużym ciekiem wodnym, aż do zwężenia w Rumpelkammer
 • 20.08, Hancbach, Jaguszewski, Rysiecki, eksploracja dolnego piętra meandra Sibirien oraz pierwszej części górnego piętra prowadzącego w kierunku Workuty, wyjście z jaskini podczas dużego przyboru wody
 • 22.08, Dubiel, Siennicki, eksploracja od -200 do -250 m, wspinaczka pod stropem górnego pietra meandra Sibirien
 • 04.09, Piotrowiak, Rysiecki, sprawdzanie okien w studni wlotowej, z 1 okna przedostają się do meandra ze studzienką, brak lin.

Ω K 61

 • 13.08, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, odkrycie i eksploracja do -30 m, koniec lin
 • 14.08, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, eksploracja od -30 do -80 m.

Ω K 121

 • 14.08, Kałwak, Siennicki, odkrycie i eksploracja do -60 m, odkopanie wejścia do dużej sali i spadającej z niej dużej studni
 • 15.08, Kałwak, Siennicki, nieudana próba rozkopania zawaliska na -60 m.

Ω 2 jaskinie (nie oznakowane)

 • 14.08, Tomić, Wrzak-Tomić, odkrycie i eksploracja do kilkunastu metrów do dużych zawalisk

Ω K 24

 • 14.08, Jaguszewski, Łabanowicz, otwór odkrycie

Ω Koboldschacht K 42

 • 13.08, Jokiel, Król, odkrycie i eksploracja w dwóch ciągach do -80 m, i od -60 m
 • 14.08, Jokiel, Król, eksploracja do -165 m, przez Gigantfixierung, boczny ciąg
 • 15.08, Jokiel, Król, eksploracja do -230 m, przez Panik Mastschwein II, główny ciąg
 • 16.08, Tomić, Wrzak-Tomić, eksploracja od -165 do -170 m, w ciągu przez Gigantfixierung, przejście w szczelinie końcowej 5 m głębiej
 • 16.08, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, eksploracja przez Panik Mastschwein II z jego rozkuciem, od -220 do -230 m, mały postęp (poprzednicy przekazali błędne informacje), sprawdzono to same miejsca, podjęto próbę rozkucia i przejścia kolejnego zacisku, jedyny możliwy kierunek dalszej eksploracji
 • 18.08, Jokiel, Król, eksploracja od -230 do -310 m, dokończenie kucia i pokonanie zacisku oraz ciągu studni do Muschelschacht
 • 18.08, Jokiel, Król, eksploracja od -230 do -310 m, dokończenie kucia i pokonanie zacisku oraz ciągu studni do Muschelschacht
 • 20.08, Antkiewicz-Hancbach, Siennicki, eksploracja od -310 do -350 m, przejście bardzo trudnego i ciasnego meandra Lustmaander (Rozkoszy – tylko dla skrzatów), oraz poniżej dwóch progów z dojściem do kolejnego meandra Sanatorium (Sanatorium skrzata), kartowanie
 • 22.08, Jokiel, Król, wyjście na kartowanie i rozkucie zacisku w meandrze Rozkoszy -320 m, zespół zmienia plany i prowadzi dalszą eksplorację w meandrze Sanatorium i studni Koboldschacht do poziomu -405 m
 • 23.08 Kaizik, Rysiecki, eksploracja od -405 do -470 m, następnej studni Klepsydra i pod nią kilku progów bez planowego kartowania
 • 23.08, Antkiewicz-Hancbach, Siennicki, transport sprzętu na przodek, kartowanie za poprzednie 2 zespoły odkrywców, od -470 do -350 m, do meandra Rozkoszy
 • 28.08, Jokiel, Król, eksploracja z poziomu -465 m, przechodzą długi i trudny meander Troli, stwierdzają duży pogłos co świadczy o dużych kubaturach, bez przeprowadzenia planowego kartowania.

Ω Jaśkowa Jama K 41

 • 19.08, Tomić, Wrzak-Tomić, eksploracja ciągu pod lodospadem od -40 do (brak danych), odkrycie meandra z kaskadami
 • 22.08, Wrzak-Tomić, kucie zacisku w stropie pod lodospadem bez postępu.

Ω K-20

 • 23.08, Blachcki, Hancbach, Jaguszewski, odkopanie otworu odkrytego wcześniej.

Ω K-5

 • 28.08, Jaguszewski, Wala, otwór znaleziony wcześniej, eksploracja do kilku metrów.

Ω Mondhöhle

 • 28.08, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, Piotrowiak, rekonesans do -25 m, I studnia (przejście w korku śnieżnym wytopione, otwarte), odwiedzono też otwór Jubiläumsschacht i chatkę przy Sakristei w celu oceny stanu i możliwości użytkowania.

Ω Schneeschacht unter V. Freieck78 (odkryta przez wyprawawę Christiana Parmy 1980 r.), położona w kotle pod Vorders Freieck 2151 m npm

 • 28.08, Dubiel, Siennicki, ocena możliwości eksploracji, zejście do kilku metrów (wyjątkowo silny wywiew powietrza)
 • 02.09, Blachecki, Siennicki, eksploracja do -85 m, brak lin.

Ω Radfahrerhöhle K 6

 • otwór odkryty wcześniej, brak danych
 • 30.08, Jaguszewski, Piotrowiak, otwór znaleziony wcześniej, eksploracja do -120 m (duże gangi)
 • 31.08, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, eksploracja od -120 do -175 m, odkrycie ciasnego meandra Skrzaciarnia z licznymi progami do głębokości 25 m, koniec lin
 • 02.09, Kaizik, Wrzak-Tomić, kopanie w syfonie żwirowym na końcu China Town -165 m, przekopano 6 m (połamano narzędzia)
 • 04.09, Antkiewicz-Hancbach, Blachecki, Hancbach, eksploracja w Skrzaciarni od -170 do -240 m, z zejściem do syfonu, nad którym po błotnym trawersie odnaleziono obejście, kartowanie, retransport
 • 04.09, Piotrowiak, Rysiecki, eksploracja od -80 do -100 m, na górnym końcu Chicago Street, znaleziono kilkanaście metrów meandra.

Pozostała działalność jaskiniowa:

W wykazie nie ujęto działań w mniejszych obiektach choć nakłady na odgruzowanie były znaczące oraz innych akcji poręczowania i deporęczowania, oraz akcji fotograficznych i poznawczych.

Cały skład wyprawy uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych przez centralną wyprawę KTJ PZA, na okoliczność połączenia Lamprechtsofen z wyżej położoną Werlorenenweghöhle z osiągnięciem deniwelacj 1485 m.

Źródła:

 • Rysiecki Zbigniew. Dobry początek. Eksplorancik 1990, 2(16), s. 16-22, tamże kartografia. Mapka, foto.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Krzysztof Hancbach. Materiały Archiwalne 1990.

opracował Krzysztof Hancbach.

Pozostałe wyprawy w ten rejon: Höher Göll 1991 | Höher Göll 1993

Kartografia

Podobne wpisy