Alpy Salzburskie – Hoher Göll

Höher Göll 91 – Windigschacht fot K. Hancbach
Höher Göll 91 – Windigschacht fot K. Hancbach

Alpy Salzburskie – Höher Göll

Trzy wyprawy w Alpy Salzburskie, masyw Höher Göll – Höher Göll 1990, Höher Göll 1991, Höher Göll 1993. Eksploracja powierzchniowo jaskiniowa w rejonie Kleiner Göll, Barenstuhl, Grutred.

Większe odkrycia Anny Antkiewicz-Hancbach

Ω K 61

 • eksploracja od otworu do -80 m
 • 13.08.1990, Anna Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, odkrycie i eksploracja do -30 m, koniec lin
 • 14.08.1990, Anna Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, eksploracja od -30 do -80 m.

Ω Koboldschacht K 42

 • udzał w eksploracji do -677 m
 • 16.08.1990, Anna Antkiewicz-Hancbach, Krzysztof Hancbach, eksploracja przez Panik Mastschwein II z jego rozkuciem, od -220 do -230 m, mały postęp (poprzednicy przekazali błędne informacje), sprawdzono to same miejsca, podjęto próbę rozkucia i przejścia kolejnego zacisku, jedyny możliwy kierunek dalszej eksploracji
 • 20.08.1990, Anna Antkiewicz-Hancbach, Sławomir Siennicki, eksploracja od -310 do -350 m, przejście bardzo trudnego i ciasnego meandra Lustmaander (Rozkoszy – tylko dla skrzatów), oraz poniżej dwóch progów z dojściem do kolejnego meandra Sanatorium (Sanatorium skrzata), kartowanie
 • 23.08.1990, Anna Antkiewicz-Hancbach, Sławomir Siennicki, transport sprzętu na przodek, kartowanie za poprzednie 2 zespoły odkrywców, od -470 do -350 m, do meandra Rozkoszy
 • 17.08.1991, Anna Antkiewicz-Hancbach, Paweł Rams, sprawdzanie okien w studniach Dillema i Halle Drei Steine na poziomie pomiędzy -250-325 m, w celu ominięcia ciasnot w ciągu do przodka, niewielkie odkrycia
 • 23.08.1991, Anna Antkiewicz-Hancbach, Paweł Rams, eksploracji od -465 do -605 m, od zacisku w końcowej części meandra Troli, odkrycie ciągu studni (w tym największej w całej jaskini), Koboldschacht o głębokości 120 m, z osiągnięciem jej dna.

Biwak eksploracyjny

29.08-03.09.1991, Koboldschacht -605 m, zakończony po 112 godzinach z powodu braku żywności.

I zespół: Anna Antkiewicz-Hancbach, Paweł Rams
 • eksploracja partii Miodzio od -605 do -641 m, kartowanie
 • eksploracja od -620 do -677 m, przez ciągi za Almabus, eksploracja Meandra Orków i Gaci Skrzata.
II zespół: Witold Jokiel, Zbigniew Król
 • eksplorował Schacht Hinter die Wand (Studnia za Ścianą) i partie za Gaciami Skrzata do -630 m.

Biwak eksploracyjny w Koboldschacht -605 m, zakończony po 83 godzinach z powodu bardzo dużego przyboru wody.

 • 22-25.08.1993, Anna Antkiewicz-Hancbach (kierownik), Marek Lorczyk, Paweł Wańczyk, Czesław Zabrzeński, biwak eksploracyjny w Koboldschacht -605 m, eksploracja (za Studnią za Ścianą), za Wybiegami Słoni w Partiach z Łezką, w trakcie kolejnych akcji sprawdzono z wynikiem negatywnym kilka problemów, podczas ostatniej akcji odkryto zawalisko z dużym przepływem powietrza co sugerowało istnienie dalszych niższych partii. Jaskini nie pogłębiono.

Ω Radfahrerhöhle K 6

 • udział w eksploracji do -240 m
 • 31.08.1990, Anna Antkiewicz-Hancbach, Krzysztof Hancbach, eksploracja od -120 do -175 m, odkrycie ciasnego meandra Skrzaciarnia z licznymi progami do głębokości 25 m, koniec lin,
 • 04.09.1990, Anna Antkiewicz-Hancbach, Andrzej Blachecki, Krzysztof Hancbach, eksploracja w Skrzaciarni od -170 do -240 m, z zejściem do syfonu, nad którym po błotnym trawersie odnaleziono obejście, kartowanie, retransport,
 • 12.08.1991, Anna Antkiewicz-Hancbach, Zbigniew Rysiecki, eksploracja od -85 do -95 m, na przedłużeniu Chicago Street, rozczłonkowanego wąskiego meandra.

Źródła:

 • Rysiecki Zbigniew. Dobry początek. Eksplorancik 1990, 2(16), s. 16-22, tamże kartografia. Mapka, foto.
 • Rysiecki Zbigniew. Coraz ciaśniej, coraz głębiej – Höher Göll 91.Jaskinie 1992, 1(1), s. 5.
 • Wrzak Janina. Ploteczki, plpteczki, wierszowane… Zbiorowa niedola u stóp Höher Gölla. Jaskinie 1992, 1(1), s. 4.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Krzysztof Hancbach. Materiały Archiwalne 1990-1993.

opracował Krzysztof Hancbach.

O wyprawach: Höher Göll 1990 | Höher Göll 1991 | Höher Göll 1993

Kartografia

Podobne wpisy