Kaukaz Zachodni – Bzyb

Kaukaz Zachodni – Bzyb – Gruzja

Wyprawa “Bzyb 1989” we wschodnią część masywu Bzyb Eksploracja powierzchniowo jaskiniowa w rozległym rejonie działania od Kwanszy 2637 m npm. do Ostrieńki 2612 m npm.

Większe odkrycia Anny Antkiewicz-Hancbach

Ω Aligotte K 24 (na E od Dzyszry)

  • udział w eksploracji od otworu do -282 m
  • 26.09.1989, Anna Antkiewicz-Hancbach, Krzysztof Dubiel, – od -20 do -120 m do półki w głębokiej studni kontynuującej się, brak lin
  • 27.09.1989, Anna Antkiewicz-Hancbach, Krzysztof Dubiel, – od -120 do -200 m, do dna studni 150 m, nad kolejną studnię, brak lin
  • 28.09.1989, Anna Antkiewicz-Hancbach, Krzysztof Dubiel, zejście na -282 m, kartowanie od -200 m do otworu, retransport całości.

Źródła:

  • Rysiecki Zbigniew. Bzyb ‘89. Eksplorancik 1989, 1-3, s.22-23, tamże przekrój poglądowy, mapka.
  • Kardaś Rafał. Rok 1989 w jaskiniach ZSRR. Taternik Biuletyn 1990, 2, s. 8-9.
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Materiały archiwalne 1989.

O wyprawie Bzyb 1989…

opracował Krzysztof Hancbach

Kartografia

Bzyb 1989 - mapa rejonu eksploracji
Bzyb 1989 – mapa rejonu eksploracji
Jaskinia Aligotte - Bzyb 1989
Jaskinia Aligotte – Bzyb 1989

Podobne wpisy