Apuany 1983

Apuany 1983 – Mt. Cavallo i Mt. Pisanino

Alpy Apuańskie - Pisanino, Carsica fot K. Hancbach
Alpy Apuańskie – Pisanino, Carsica fot K. Hancbach

Wyprawa eksploracyjna “Apuany 1983” w rejon Monte Cavallo (zachodnie stoki), oraz Monte Pisanino (północne stoki), w obrębie „Carsica” (Alpy Apuańskie), zorganizowana przez Akademicki Klub Speleologii i Alpinizmu w Zabrzu w okresie 03.09-01.10.1983. Uczestnicy: Krzysztof Hancbach (kierownik), Anna Antkiewicz-Hancbach, Marcin Zajusz, Ireneusz Szczygieł oraz Michele Sivelli, Mario Vianelli w okresie 10-11.09.1983. Działalność górska w okresie: 10-25.09 w tym jaskiniowa 11-14 i 17-24.09.

Wyprawa działała w jaskiniach:

Ω Za Beką (w kamieniołomie nad Gorfigliano)

 • 10.09.1983, Antkiewicz-Hancbach, Vianelli z zespołem, zwiedzanie, eksploracja negatywna. Bardzo duży wywiew powietrza.

Ω Carpinelli, T/LU 358, PL 52 (Studnia Solidarności na S od M. Mirandoli)

 • 11.09.1983, Zajusz, Sivelli, Vianelli, do -77 m, zwiedzanie, eksploracja negatywna, kartografia GSF 1968.

Ω CSN Nadir 5 (na E od M. Cavallo)

 • 13.09.1983, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, reeksploracja do miejsca napotkania poręczówek ok. -40 m.

Ω CSN Mega Nadir 9 (na E od M. Cavallo)

 • 13.09.1983, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, reeksploracja do miejsca napotkania poręczówek ok. -40 m.

Ω G.41 (na E od M. Cavallo)

 • 13.09.1983, Szczygieł, Zajusz, odkopaniem otworu, eksploracja do -12 m, długość 32 m w tym 2 sale.

Rejon „Carsica” na NE od M. Pisanino

Ω Buca Tripla, GSF 10, T/LU 417, PL 6 (Śnieżne Studnie)

 • 14.09, Antkiewicz-Hancbach, Zajusz, reeksploracja do -15 m, eksploracja przy korku śnieżnym do -32 m, kartografia GSF 1965, AKSiA 1983.

Ω Buca PL 7, T/LU 950 (Studnia P 55)

 • 18.09, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, odkrycie i eksploracja studni do -55 m, kartografia AKSiA 1983.

Ω Buca PL 5, T/LU 949

 • 18.09, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, odkrycie i eksploracja do -8 m.

Ω Buca PL 39, T/LU 970

 • 18.09, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, odkrycie i eksploracja do -19 m
 • kartografia KKS 1984.

Ω Buca PL 8, T/LU 951

 • 18.09, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, odkrycie i eksploracja do -8 m.

Ω Buca PL 9, T/LU 952

 • 18.09, Antkiewicz-Hancbach, Hancbach, odkrycie i eksploracja do -9 m, długość 12 m

Ω Buca del Torrione, GSF 8, T/LU 415, PL14 (Omszała)

 • 18.09, Antkiewicz-Hancbach, Szczygieł, reeksploracja do -44 m, kartografia GFS 1973, KKS 1984.

Ω Buca Jackdaws, T/LU 980, PL 51 (Kawcza)

 • 19.09, Antkiewicz-Hancbach, Zajusz, odkrycie i eksploracja do -21 m, długość 78 m, z odkopaniem dojścia do bocznych kominów
 • 20.09, Antkiewicz-Hancbach, Szczygieł, kartowanie, kartografia AKSIA 1983.

Ω Buca dei Pari, GSF 11, T/LU 418, PL 3 (Przelotowa)

 • 20-21.09, Antkiewicz-Hancbach, Szczygieł, eksploracja do -31 m, po odgruzowaniu szczeliny do -55 m z odkryciem drugiego otworu, kartografia GSF 1973, AKSiA 1983
 • 22.09, Hancbach, Zajusz, kopanie na dnie I-szej studni, wynik negatywny.

Ω Buca PL 40, T/LU 971

 • 22.09, Antkiewicz-Hancbach, Szczygieł, odkrycie i eksploracja do -2 m, długość 11 m.

Ω Buca dei Rami, GSF 17, T/LU 424, PL35

 • 22.09, Antkiewicz-Hancbach, Szczygieł, reeksploracja do -7 m i eksploracja do -10 m z rozbiórką zawaliska, kartografia GSF 1973, KKS 1984.

Ω Buca del Bove, GSF 13, T/LU 420, PL 1 (Dywersyjna)

 • 23-24.09, Antkiewicz-Hancbach, Zajusz, reeksploracja do -70 m, po odgruzowaniu szczeliny eksploracja do -99 m
 • 23-24.09, Hancbach, Szczygieł, kartowanie, kartografia GSF 1973, AKSiA-KKS 1983-1984.

O wyprawie:

Wyprawa działała na zaproszenie Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna i z dużą pomocą grotołazów z Unione Speleologica Bolognese (GSB-USB).

Gdy wyprawa wyjeżdżała z Polski nie miała ostateczne wybranego rejonu działania, myśleliśmy o masywie Monte Sumbra – Monte Fiocca. Na spotkaniu z prezesem federacji i jednocześnie klubu w Modenie, prof. Antonio Rossim, przedstawiliśmy nasze plany rozpoczęcia eksploracji od podstaw, a nie w już znanych jaskiniach. Zostaliśmy umówieni z Michele Sivelli i Mario Vianelli z GSB-USB (autorzy przewodnika po największych jaskiniach Włoch, 1982 i eksploratorzy Abisso Paolo Roversi). Klub Boloński ku naszemu zaskoczeniu, zaoferował nam swoją pomoc, nawet w transporcie i wskazał 2 obszary słabo lub niedostatecznie w tamtym czasie rozpoznane:

 1. pod wschodnimi zboczami Monte Cavallo i poniżej przełeczy Foce di Cardeto w północnym górnym odgałęzieniu Aqua Bianka (tu przebiegają ścieżki turystyczne na M. Pisanino),
 2. na dolnych północnych stokach Monte Pisanino, ograniczonych grzędą Monte Mirandola.

Wyprawa rozpoczęła działalność w pierwszym wskazanym obszarze, gdzie kolejne odnajdywane jaskinie okazywały się być w trakcie eksploracji przez grupę grotołazów, o której działaniach Bolończycy nie wiedzieli. Nie chcieliśmy nikomu przeszkadzać, również przypadkowo napotkanej w naszym sąsiedztwie wyprawie Częstochowsko-Warszawskiej do Abisso Paolo Roversi i dlatego postanowiliśmy przenieść się i rozpocząć działalność w 2 obszarze pod M. Pisanino i tam działaliśmy przez kolejne 3 lata.

Teraz po wielu latach widać, że przyjęliśmy błędną strategicznie decyzję, przejmując się złym przyjęciem nas przez rodaków i gdybyśmy poszukali kolejnych jaskiń, w których nie była jeszcze prowadzona działalność być może zostały by odnalezione otwory Abisso Perestroika (-1160 m) i Abisso Mani Pulite (-1082 m). Jaskinie te zostały odkryte dopiero po wielu latach a ich otwory znajdują się kilkanaście metrów od licznych ścieżek turystycznych tam przebiegających.

Pozostała działalność:

W zestawieniu nie ujęto równolegle prowadzonej eksploracji powierzchniowej, połączonej z odgruzowaniem wielu otworów bez ich sprawdzenia z powodu braku czasu.

 • 10.09, założenie bazy wysuniętej w Bivacco Aronte C.A.I. na przełęczy Focolaccia 1650 m n.p.m.
 • 14.09, turystyczne wejście na Monte Pisanino 1946 m n.p.m. od przełęczy Focolaccia z zejściem do „Carsici” (rekonesans), i niżej, powrót przez Gorfigliano 700 m n.p.m. na przełęcz Focolaccia
 • 15-16.09, przenoszenie obozu wysuniętego z przełęczy Focolaccia przez Gorfigliano do „Carsici” pod Monte Mirandola (1450 m np.m).

Źródła:

 • Zajusz Marcin. Z cyklu – Kolejna wyprawa. Meander 1983, 7, s. 35-40.
 • Szczygieł Ireneusz. Rekonesans w cieniu Monte Pisanino. Meander 1983, 7, s. 41-49, tamże kartografia.
 • Michele Sivelli. Monte Tambura Monte Pisanino – Estate ‘83. Sottoterra 1983, 22(66), s. 12-15, tamże fot.
 • Michele Sivelli. Aggiornamenti e rettifiche ai dati delle cavita’ de “I Massesi”, Monte Pisanino (Alpi Apuane). Sottoterra 1992, 31(92), s. 19-20.
 • Merciai G. Sopra alcune cavità carsiche del M. Pisanino (Alpi Apuane). W: Mondo Sotterrano. 2014, 10 (4-6), s. 61-70.
 • De Sio F., Chiancone M. (1965) – Elenco catastale delle grotte della Toscana. (dal n. 184 al n. 328). Firenze: Atti VI Convegno Speleologia Italia Centro-Meridionale, 1965. s. 206-215.
 • Prelovsek Vittorio, Utili Franko. Il carsismo delle pendici Nord del Monte Pisanino. W: Bollettino Notiziaro n. 1, della Sezione Fiorentina del C.A.I., 1973, s. 25-49.
 • Giannotti R., Prelovsek V. Terzo estratto dell’elenco catastale delle Grotte della Toscana. (dal n. 329 al n. 600). Firenze: Pubblicazione della Federazione Speleologia Toscana, Firenze 1978, 18-20, 10, i Tav. I.
 • Giannotti Rodolfo, Prelovsek Vittorio. Catastro Speleologico Toscano. W: Delle Grotte della Toscana (dal n. 329 al n. 600). Pubblicazione della Federazione Speleologia Toscana, 3, Firenze 1978.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Monte Tambura – Monte Pisanino. Materiały archiwalne 1983.[maszynopis niepublikowany]
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Krzysztof Hancbach. Materiały archiwalne 1983.

Internet:

 • Catastro Toscana: http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/menu.php
 • Wisch Cataster: https://speleo.it/catastogrotte/
 • Regione Toscana – Grotte e Carsimo: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/grotte_e_carsismo.html

opracował Krzysztof Hancbach

Opis wypraw: Apuany 1984 | Apuany 1985 | Dokumentacja Więcej…

Kartografia

Podobne wpisy