Meander Speleologów

Meander Speleologów – J. Nad Dachem

J. Nad Dachem - Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach
J. Nad Dachem – Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach

Położenie:

Meander Speleologów w jaskini Nad Dachem (Tatry Zachodnie), łączy ją z jaskinią Lodową Litworową, do tego korytarza dochodzi Studnia z Rękawiczką i Górka Rozrządowa (obejście głównego ciągu).

Kalendarium odkryć:

  • 09–13.11.1990, Paweł Irzyk, Czesław Zabrzański.

Nazwa:

według cytatu: „na cześć tych co wcześniej eksplorowali w tej okolicy, ale z zabarwieniem negatywnym. Do tego korytarza dochodzi i Górka Rozrządowa i Studnia z Rękawiczką, a parę m wyżej całe nad Dachem. Łatwe wspinanie i nikt wcześniej nie podjął eksploracji”. Autor: Krzysztof Hancbach.

Źródła:

  • Antkiewicz Anna. Ptasia Studnia – Jaskinia Lodowa Litworowa – Jaskinia nad Dachem. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 46-88, wkładka tamże kartografia 1997. Dokumentacja Więcej…
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Opuszczony problem. Eksplorancik 1990, 2(16), s. 28-29, tamże foto.
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Nad Dachem – Część dokumentacyjna. Eksplorancik 1991, 1(17), s. 3-7, tamże kartografia 1990, przekrój techniczny 01.12.1990.
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Partie Sądeckie w jaskini Nad Dachem. Taternik 1991, 1, s. 52.
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Odkrycia w jaskini Nad Dachem. Tatry 1991, 2, s. 25.
  • Kardaś Rafał. Polski alpinizm jaskiniowy 1991-1992. Taternik 1994, 1, s. 49-52, tamże kartografia 1990.

opracowałKrzysztof Hancbach oraz Anna Antkiewicz-Hancbach (nazewnictwo).

Podobne wpisy