Partie Rozrywkowe

Partie Rozrywkowe – J. Ptasia Studnia

J. Nad Dachem - Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach
J. Nad Dachem – Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach

Położenie:

Partie Rozrywkowe jest systemem ciasnych szczelin w jaskini Ptasia Studnia (Tatry Zachodnie), znajdują się na końcu Meandra Majowego, za Kaprawą Salką.

Kalendarium odkryć:

  • 06–10.07.1991,Anna Antkiewicz-Hancbach (kierownik), Krzysztof Hancbach, Marek Lorczyk, Czesław Zabrzeński, odkrycie i eksploracja,
  • 11-13.03.1994, Anna Antkiewicz-Hancbach (kierownik), Marek Lorczyk, Paweł Rams, Czesław Zabrzeński, eksplracja z wynikiem negatywnym.

Nazwa:

według cytatu: „Tam jest tak ciasno, szczególnie na wejściu w te partie, że kombinezon często się drze i rozrywa, stąd rozrywkowe”. Autorzy: Anna Antkiewicz-Hancbach, Czesław Zabrzeński.

Źródła:

  • Antkiewicz Anna. Ptasia Studnia – Jaskinia Lodowa Litworowa – Jaskinia nad Dachem. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 46-88, wkładka tamże kartografia 1997. Dokumentacja Więcej…
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Partie Sądeckie w Ptasiej. Jaskinie 1992, 1, s. 11.
  • Kardaś Rafał. Polski alpinizm jaskiniowy 1991-1992. Taternik 1994, 1, s. 49-52, tamże kartografia 1990.

opracowałKrzysztof Hancbach oraz Anna Antkiewicz-Hancbach (nazewnictwo).

Podobne wpisy