Z Listwami – korytarzyk

Korytarzyk z Listwami – J. Ptasia Studnia

J. Nad Dachem - Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach
J. Nad Dachem – Partie Sądeckie fot A. Antkiewicz-Hancbach

Położenie:

Korytarzyk z listwami erozyjnymi w jaskini Ptasia Studnia (Tatry Zachodnie), opada w dół, pomiędzy rozdrożem za oknem (ok. 10 m nad dnem) w dolnej części Studni z Mostkiem Piratów a studnią -18 m i dalej Korytarzem Urojeniowym.

Kalendarium odkryć:

  • 01-03.03.1991, Anna Antkiewicz-Hancbach (kierownik), Paweł Rams, Czesław Zabrzański, odkrycie i eksploracja.

Nazwa:

Autor nieznany.

Źródła:

  • Antkiewicz Anna. Ptasia Studnia – Jaskinia Lodowa Litworowa – Jaskinia nad Dachem. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 46-88, wkładka tamże kartografia 1997. Dokumentacja Więcej…
  • Antkiewicz-Hancbach Anna. Partie Sądeckie w Ptasiej. Jaskinie 1992, 1, s. 11.
  • Kardaś Rafał. Polski alpinizm jaskiniowy 1991-1992. Taternik 1994, 1, s. 49-52, tamże kartografia 1990.

opracowałKrzysztof Hancbach oraz Anna Antkiewicz-Hancbach (nazewnictwo).

Podobne wpisy