Partie Trzech Muszkieterów

Partie Trzech Muszkieterów – J. Za Siedmiu Progami

Za Siedmiu Progami - Sala z Balkonem, biwak arch A. Antkiewicz-Hancbach
Za Siedmiu Progami – Sala z Balkonem, biwak arch A. Antkiewicz-Hancbach

Położenie:

Partie Trzech Muszkieterów w jaskini Za Siedmiu Progami (Tatry Zachodnie), zaczynają się studnią nad 3 kaskadą Kaskad 80 w południowo-zachodnim krańcu sali (+50 m nad Koloseum).

Kalendarium odkryć:

  • 22-25.04.1981, Anna Antkiewicz (kierownik), Joachim. Godula, Krzysztof Hancbach, Zdzisław Lorek, tylko nad I-szą studnię),
  • 18-19.02.1984, Tomasz Pałach, Tadeusz Wałach, Marek Wilczek, Janusz Zięba (kierownik), zespół osiąga głębokość ok. -103 m od początku ciągu (brak sprzętu), kartowanie,
  • 22-27.02.1984, Jerzy Czerny, Piotr Kulbicki (kierownik), Andrzej Uberna, Janina Wrzak, zespół osiąga kolejne ok. -103 m głębokości (pogłębienie jaskini do -287,7m), kartowanie,
  • 31.01-6.02.1988, – Anna Antkiewicz-Hancbach (kierownik), Paweł Wańczyk, Paweł Rams, Czesław Zabrzeński, zespół odkrywa ciasny meander Piekiełko i nim dochodzi do Wężyka w partiach pod Studnią Lecha, przekopuje ok. 3 m przewężenia na dnie -287,7 m, SKTJ Nowy Sącz.

Nazwa:

nawiązuje do tytułu książki Aleksandra Dumasa Trzech muszkieterów. Autor nazwy: Andrzej Uberna (za zgodą zespołu odkrywców J. Zięby).

Źródła:

  • Napierała Marian. Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami. W: Jaskinie Wąwozu Kraków. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 5. Warszawa: PTPNoZ, 1994. s. 163-194, wkładka tamże kartografia.
  • Zięba Janusz. II Biwak. Meander 1984, 8, s. 8-10.
  • Kulbicki Piotr. Sprawozdanie z biwaku w J. za 7-mym Progiem. Meander 1984, 8, 10-11.

opracował Krzysztof Hancbach.

Podobne wpisy