|

Plateau Astraka 1981 – Provatina

Plateau Astraka 1981 – Provatina – Grecja

Plateau Astraka 81 - Provatina arch A. Antkiewicz
Plateau Astraka 81 – Provatina arch A. Antkiewicz

Wyprawa sportowa kobieca na płaskowyż Astraka w górach Tymfi północne pasmo Pindos (Grecja), do Provatiny, zorganizowana przez Akademicki Klub Speleologii i Alpinizmu w Zabrzu, w okresie: 26.07-15.08.1981.

Uczestnicy: Anna Antkiewicz (kierownik), Ewa Bartosz (Speleoklub Morski), Aleksandra Grabska, Halina Ladrowska (SG Wrocław). Baza dolna w Papingo, górna przy otworze Provatiny. Na część słoweńską wyprawy (Pološka Jama), dołączyli, Ladislav Kracik i Radko Tasler (CSS Praha) oraz na dwa dni Andrej Fratnik (JSPD Tolmin, Jugosławia). Zygmunt Nawrocki i Stefan Leśniak (kierowcy), pomogli w transporcie sprzętu do otworu Provatiny, odjechali z Pologu dp Polski 14.08.1981.

Działalność górska w Grecji 01-09.08.1981, w Jugosławii do 14.08.1981.

Dalsza działalność 15-25.08.1981, w ramach wyprawy Alpy Julijskie 1981, AKSiA (Pološka Jama), kontynuacja 27.08-31.08.1981, we Włoszech (Abisso Michele Gortani). Ta część wyprawy opisana przy wyprawie Alpy Julijskie 1981 Więcej…

Powrót do Polski 05.09.1981.

Wyprawa działała w jaskiniach:

Ω Provatina

  • 04-05.08, Antkiewicz (kierownik), Bartosz, Grabska, Ladrowska, od otworu do -407 m (w 1981 r. najgłębsza studnia Europy), I-sze kobiece przejście z zakładaniem i ściąganiem sprzętu w czasie 16h 45 min.

Ω Epos Chasm II

  • 07.08, Antkiewicz (kierownik), Ladrowska, od otworu do -100 m (pomylono jaskinie).

Ω Epos Chasm I

  • 08.08, Antkiewicz (kierownik), Ladrowska, od otworu do -130 m (wycofano się z powodów higienicznych).

Jugosławia

Ω Pološka Jama

  • 14-15.08, Antkiewicz, Bartosz, Fratnik (kierownik), Grabska, Kracik, Ladrowska, Tasler, przejście poznawcze w tym Partie Polskie od dolnego otworu do +320 m.

Źródła:

  • Antkiewicz Anna. Notatki z pamiętnika wyprawy „Plateau Astraka 81”. Meander 1985, 9, s. 5-13. [Na podstawie notatek prowadzonych przez Antkiewicz Annę i Grabską Aleksandrę]
  • Bartosz Ewa. W Greckiej czeluści, BST 1983, 3, s.30-31.
  • Antkiewicz Anna. Materiały archiwalne 1981.

opracował Krzysztof Hancbach.

Kontynuacja działalności na wyprawie: Alpy Julijski 1981

Podobne wpisy