Apuany 1985

Apuany 1985 – Mt. Pisanino “Carsica”

Apuany 85 - Buca nelle Erbe fot. Krzysztof Hancbach
Apuany 85 – Buca nelle Erbe fot. Krzysztof Hancbach

Wyprawa eksploracyjna “Apuany 1985” w masyw Monte Pisanino (północne stoki), w obrębie „Carsica” (Alpy Apuańskie), zorganizowana przez Katowicki Klub Speleologiczny w Katowicach w okresie: 21.07-03.09.1985. Uczestnicy: Anna Antkiewicz-Hancbach, Krzysztof Dudziński (Speleoklub Tatrzański), Krzysztof Hancbach (kierownik), Jan Stokłosa (kierowca, kucharz z wyboru), Zenon Trzęsicki. Działalność górska w zespołach Antkiewicz-Hancbach, Trzęsicki oraz Dudziński, Hancbach w okresie 26.07-24.08.1985, kontynuacja działalności z 1983-1984 r. Wyprawa działała na zaproszenie i z pomocą Unione Speleologica Bolognese (GSB-USB).

Wyprawa działała w jaskininiach:

Ω Buca PL 41, T/LU 972, odkryta przez KKS w 1984

 • 30.07, Antkiewicz-Hancbach, Trzęsicki (kontynuacja z 1994), eksploracja z rozbiórką zawaliska- od -28 do -45 m
 • kartografia KKS 1984.

Ω Buca Gamma, GSF 3, T/LU 410 (PL 26), odnaleziona przez KKS w 1984

 • 30.07, Hancbach, Dudziński (kontynuacja z 1984), eksploracja od -42 m z rozbiórką zawaliska przed studnią -15 m, nad kolejną studnię z zawaliskiem
 • 31.07, Hancbach, Dudziński, eksploracja do -90 m z rozbiórką zawaliska nad studnią -40 m, na dnie której odchodzi pozioma bardzo wąska i długa szczelina. Pomiędzy tą jaskinią a PL 25 (Abisso della Malachite), jest kontakt głosowy, do połączenia nie doszło
 • 31.07, Hancbach, Dudziński, ściąganie poręczy i kartowanie
 • kartografia KKS 1984-1985, GSB 1992

Ω Abisso della Malachite, T/LU 959 (PL 25), odkryta przez KKS w 1984

 • 01.08, Antkiewicz-Hancbach, Trzęsicki, poręczowanie do -268, kucie w zawalisku końcowym (Grobowiec), nad studnią ok. 20 m, brak postępu, konieczna wymiany sprzętu na cięższy (akcja 26h)
 • 03.08, Hancbach, Dudziński, kucie w zawalisku końcowym z dużym postępem
 • 04.08, Antkiewicz-Hancbach, Trzęsicki, kucie w zawalisku z dużym postępem, próby przejścia zacisku pionowego nad studnią
 • 08.08, Hancbach, Dudziński, rozkucie zawaliska, zjazd do studni P. 20 poniżej mały wąski syfon wodny, bez możliwości jego obejścia, eksploracja do -288 m (akcja 16h)
 • 09.08, Antkiewicz-Hancbach, Trzęsicki, sondowanie głębokości syfonu i barwienie wody uraniną, kartowanie ostatnich odkryć, częściowy retransport (akcja 12h)
 • 12.08, Hancbach, Dudziński, próby eksploracji w Studni z Krokodylem (-250 m), brak efektów, częściowy retransport nad P. 96 (akcja 11h)
 • 13.08, Antkiewicz-Hancbach, Trzęsicki, eksploracja w odgałęzieniach studni P. 96, odnoga przy górnej półce z trudnym zaciskiem, za którym korytarz wpada do głównej studni, eksploracja ciągu za barierą w górnej części studni, wznoszącego się w kierunku jaskini PL 26 (akcja 9h)
 • 14.08, Hancbach, Dudziński, Trzęsicki, kartowanie ciągu za barierą i wyjaśnienie równoległego problemu w studni wlotowej, retransport do otworu (akcja 6h)
 • kartografia KKS 1984-5, GSB-USB 1992
 • Jaskinia pogłębiona przez włoskich grotołazów o 4 m

Ω Buca PL 29, T/LU 961 (Buca nelle Erbe), odkryta przez KKS w 1984

 • 15.08, Antkiewicz-Hancbach, Trzęsicki, od -24 do -24 m (kontynuacja z 1984), odkrycie wąskiego meandra, przejście jego części do zwężenia niedostępnego dla człowieka, kartowanie
 • kartografia KKS 1985.

Barwienie wody

Bareienie wody w syfonie końcowym w Abisso della Malachite było wkładem wyprawy w poznanie hydrologii Alp Apuańskich. Zabarwiona woda wypłynęła po 37 dniach największym wywierzysku Alp Apuańskich Frigido w miejscowości Forno, oddalonym o 7 km. Barwienie przeprowadzono jak oceniono w okresie suchym i dało wynik przepływu 8 m/h. To najdalszy odnotowany przepływ do wywierzyska Frigido. Na tym samym kierunku przepływu SW w odległości mniejszej o 2 km, znajdują się 2 jaskinie Abisso Perestroika -1160 i Abisso Mani Pulite -1082. W syfonach tych jaskiń (znacznie niżej położonych), też dokonano barwień, jednak przepływy wód podziemnych kierują się do innego wywierzyska Equi Terme w kierunku NW.

Pozostała działalność:

 • Wycieczka na Monte Pisanino 1946 m n.p.m. od „Carsici” (poza szlakiem turystycznym)
 • Rekonesans jaskiniowy na Monte Sagro, wynik negatywny (odwodnienie głównie powierzchniowe)
 • Rejonie Gipsum Triassic Bismantova (Reggio Emilia), zwiedzono dwie największe jaskinie gipsowe (łącznie mające ok 2 km dł.), w towarzystwie odkrywców i eksploratorów z GSPGC Reggio Emilia
 • Wycieczka turystyczna Pitra Bismantova, 100 m skała piaskowcowa – rejon wspinaczkowy i miejsce treningów grotołazów z GSPGC Reggio Emilia.

Źródła:

 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Wkład Polaków w eksplorację jaskiń w rejonie na północ od MT. Pisanino. Meander 1985, 10, s. 58-62, tamże kartografia.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Moje wspomnienia z wyprawy „Apuany 85” do Włoch. Meander 1985, 10, s. 16, 19, 31, 57, 63.
 • Michele Sivelli. Monte Tambura Monte Pisanino – Estate ‘83. Sottoterra 1983, 22(66), s. 12-15, tamże foto.
 • Michele Sivelli. Esplorazioni polacche sul M. Pisanino. Sottoterra 1984, 23(68), s. 9-10, tamże kartografia.
 • Michele Sivelli. Aggiornamenti e rettifiche ai dati delle cavita’ de “I Massesi”, Monte Pisanino (Alpi Apuane). Sottoterra 1992, 31(92), s. 19-20.
 • Brozzi di G. L. Bucca della Malachite. Sottoterra 1992, 31(92), s. 9-10.
 • Merciai G. Sopra alcune cavità carsiche del M. Pisanino (Alpi Apuane). W: Mondo Sotterrano. 2014, 10 (4-6), s. 61-70.
 • De Sio F., Chiancone M. (1965) – Elenco catastale delle grotte della Toscana. (dal n. 184 al n. 328). Firenze: Atti VI Convegno Speleologia Italia Centro-Meridionale, 1965. s. 206-215.
 • Piccini L. Il Sistema idro-carsico della Sorgente del Frigido (Alpi Apuane). Atti XVIII Congr. Naz. Spel., 1994, s. 31-42.
 • Piccini L., Pranzini G. Idrogeologia e carsimo del Bianko del Fiume Frigido (Alpi Apuane). Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem., Serie A, 96 (1989). s. 124, 148. [Malachite]
 • Prelovsek Vittorio, Utili Franko. Il carsismo delle pendici Nord del Monte Pisanino. W: Bollettino Notiziaro n. 1, della Sezione Fiorentina del C.A.I., 1973, s. 25-49.
 • Giannotti Rodolfo, Prelovsek Vittorio. Terzo estratto dell’elenco catastale delle Grotte della Toscana. (dal n. 329 al n. 600). Firenze: Pubblicazione della Federazione Speleologia Toscana, Firenze 1978, 18-20, 10, i Tav. I.
 • Giannotti Rodolfo, Prelovsek Vittorio. Catastro Speleologico Toscano. W: Delle Grotte della Toscana (dal n. 329 al n. 600). Pubblicazione della Federazione Speleologia Toscana, 3, Firenze 1978.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. The Polish expedition “Apuany 84”. [opracowanie dokumentacyjne, maszynopis niepublikowany]
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Monte Tambura – Monte Pisanino. Materiały archiwalne 1983. [maszynopis niepublikowany]
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Krzysztof Hancbach. Materiały archiwalne 1985.

Internet:

 • Catastro Toscana: http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/menu.php
 • Wisch Cataster: https://speleo.it/catastogrotte/
 • Regione Toscana – Grotte e Carsimo: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/grotte_e_carsismo.html

opracował Krzysztof Hancbach

Opis wypraw: Apuany 1983 | Apuany 1984 | Dokumentacja Więcej… | Artykuł o wyprawie…

Kartografia

Podobne wpisy