Alpy Apuańskie

Alpy Apuańskie – Monte Pisanino – Carsica

Trzy wyprawy w Alpy Apuańskie, masyw Monte Pisanino, Apuany 1983, Apuany 1984, Apuany 1985. Eksploracja powierzchniowo jaskiniowa na dolnych północnych stokach M. Pisanino, ograniczonych grzędą Monte Mirandola.

Większe odkrycia Anny Antkiewicz-Hancbach

Ω Buca del Bove, GSF 13, T/LU 420, PL 1 (Dywersyjna)

 • eksploracja od -70 do -103 m
 • 23-24.09.1983, Anna Antkiewicz-Hancbach, Marcin Zajusz, reeksploracja do -70 m, po odgruzowaniu szczeliny eksploracja do -99 m
 • 02.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Waldemar Styrna, eksploracja do -103 m, z kopaniem, kartowanie
 • 06.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Henryk Frey, odkrycie 2 otworu eksploracja z połączeniem.

Ω Abisso della Malachite, T/LU 959 (PL 25)

 • eksploracja od otworu do -288 m
 • 12.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Henryk Frey, odkrycie i eksploracja, osiągnięcie półki -25 m w pierwszej studni
 • 13.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Henryk Frey, osiągnięto dno pierwszej studni -80 m, eksploracja w okolicy jej dna, próba sforsowania zacisku z półki na głębokości -65 m
 • 14.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Henryk Frey, rozkucie zacisku na -65 m, dojście nad studnię P. 26, kartowanie do otworu
 • 15.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Henryk Frey, osiągnięcie dna studni P. 26, rozkucie zacisku i dojście nad kolejną dużą studnię, po 30 m zjazdu osiągnięcie półki na -125 m, koniec lin
 • 17.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Henryk Frey, osiągnięcie dna bardzo rozbudowanej studni P. 96 (-185 m), eksploracja w okolicy dna i okna nad dnem, odkrycie i odgruzowanie przejścia w zawalisku na dnie studni (akcja 14h)
 • 19.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Henryk Frey, eksploracja kruchego meandra z progami do ok. -220 m, kartowanie do górnej części studni P. 26 (akcja 26h)
 • 22.08.1984, Anna Antkiewicz-Hancbach, Krzysztof Hancbach, eksploracja do -268 m z dokończeniem eksploracji kruchego meandra, ze studzienką P. 14, eksploracja górnego piętra meandra, odkrycie kolejnej studni P. 31, próba rozkopania zawaliska na dnie, dalsza eksploracja poprzez okno nad dnem studni. Odkrycie dość dużej sali z zaklinowanym zawaliskiem (Grobowiec) nad kolejną studnią ok. 20 m, nieudane próby pokonania zawaliska i znalezienia innej drogi, zakończenie eksploracji, kartowanie do -220 m, retransport do otworu (akcja 24h)
 • 01.08.1985, Anna Antkiewicz-Hancbach, Zenon Trzęsicki, poręczowanie do -268, kucie w zawalisku końcowym (Grobowiec), nad studnią ok. 20 m, brak postępu, konieczna wymiany sprzętu na cięższy (akcja 26h)
 • 04.08.1985, Anna Antkiewicz-Hancbach, Zenon Trzęsicki, kucie w zawalisku z dużym postępem, próby przejścia zacisku pionowego nad studnią
 • 09.08.1985, Anna Antkiewicz-Hancbach, Zenon Trzęsicki, eksploracja do -288 m z sondowaniem głębokości syfonu i barwienie wody uraniną, kartowanie ostatnich odkryć, częściowy retransport (akcja 12h)
 • 13.08.1985, Anna Antkiewicz-Hancbach, Zenon Trzęsicki, eksploracja w odgałęzieniach studni P. 96, odnoga przy górnej półce z trudnym zaciskiem, za którym korytarz wpada do głównej studni, eksploracja ciągu za barierą w górnej części studni, wznoszącego się w kierunku jaskini PL 26 (akcja 9h).

Źródła:

 • Zajusz Marcin. Z cyklu – Kolejna wyprawa. Meander 1983, 7, s. 35-40.
 • Szczygieł Ireneusz. Rekonesans w cieniu Monte Pisanino. Meander 1983, 7, s. 41-49, tamże kartografia.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Hancbach Krzysztof. Z dedykacją dla uczestników wyprawy „Apuany 84”. Meander 1984, 8, s. 26-33, tamże kartografia.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Wkład Polaków w eksplorację jaskiń w rejonie na północ od MT. Pisanino. Meander 1985, 10, s. 58-62, tamże kartografia.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Wkład Polaków w eksplorację jaskiń w rejonie na północ od MT. Pisanino. Meander 1985, 10, s. 58-62, tamże kartografia.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Moje wspomnienia z wyprawy „Apuany 85” do Włoch. Meander 1985, 10, s. 16, 19, 31, 57, 63.
 • Michele Sivelli. Monte Tambura Monte Pisanino – Estate ‘83. Sottoterra 1983, 22(66), s. 12-15, tamże fot.
 • Michele Sivelli. Aggiornamenti e rettifiche ai dati delle cavita’ de “I Massesi”, Monte Pisanino (Alpi Apuane). Sottoterra 1992, 31(92), s. 19-20.
 • Brozzi di G. L. Bucca della Malachite. Sottoterra 1992, 31(92), s. 9-10.
 • Merciai G. Sopra alcune cavità carsiche del M. Pisanino (Alpi Apuane). W: Mondo Sotterrano. 2014, 10 (4-6), s. 61-70.
 • De Sio F., Chiancone M. (1965) – Elenco catastale delle grotte della Toscana. (dal n. 184 al n. 328). Firenze: Atti VI Convegno Speleologia Italia Centro-Meridionale, 1965. s. 206-215.
 • Piccini L. Il Sistema idro-carsico della Sorgente del Frigido (Alpi Apuane). Atti XVIII Congr. Naz. Spel., 1994, s. 31-42.
 • Piccini L., Pranzini G. Idrogeologia e carsimo del Bianko del Fiume Frigido (Alpi Apuane). Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem., Serie A, 96 (1989). s. 124, 148. [Malachite]
 • Prelovsek Vittorio, Utili Franko. Il carsismo delle pendici Nord del Monte Pisanino. W: Bollettino Notiziaro n. 1, della Sezione Fiorentina del C.A.I., 1973, s. 25-49.
 • Giannotti R., Prelovsek V. Terzo estratto dell’elenco catastale delle Grotte della Toscana. (dal n. 329 al n. 600). Firenze: Pubblicazione della Federazione Speleologia Toscana, Firenze 1978, 18-20, 10, i Tav. I.
 • Giannotti Rodolfo, Prelovsek Vittorio. Catastro Speleologico Toscano. W: Delle Grotte della Toscana (dal n. 329 al n. 600). Pubblicazione della Federazione Speleologia Toscana, 3, Firenze 1978.
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Monte Tambura – Monte Pisanino. Materiały archiwalne 1983.[maszynopis niepublikowany]
 • Antkiewicz-Hancbach Anna, Krzysztof Hancbach. Materiały archiwalne 1983-1985.

Internet:

 • Catastro Toscana: http://www.speleotoscana.it/programmi_php/catasto/menu.php
 • Wisch Cataster: https://speleo.it/catastogrotte/
 • Regione Toscana – Grotte e Carsimo: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/grotte_e_carsismo.html

opracował Krzysztof Hancbach.

Opisy wypraw Apuany 1983 | Apuany 1984 | Apuany 1985 | Dokumentacja wypraw Więcej…

Kartografia

Podobne wpisy