Kronika SKTJ – Wysoka przekop Avenu

Kronika SKTJ – Wysoka przekop Avenu

Na dojściu do J. Wysokiej fot K. Hancbach
Na dojściu do J. Wysokiej fot K. Hancbach

Autorka: Anna Antkiewicz-Hancbach

W dniu 8.03.86 r. odbyła się akcja do Jaskini Wysokiej. które przy przypominała podobne wydarzenia z roku 1955-go. Celem naszego wejścia miało być dokończenie przekopu za wielkim Kanałem i ewentualna dalsza eksploracja z próbę połączenie tego ciągu z Koloseum.

Po przybyciu na Plateau pod Wysoką spotkaliśmy członków Klubu „Aven”, którzy właśnie wychodzili z jaskini. Oświadczyli nam, że przekop został wykonany a połączenie z Koloseum jest już faktem dokonanym. Z rozmowy z nimi wynikało, że aby to osiągnąć specjalnie sprowadzali długą linę i zorganizowali dodatkowo akcje, nie uzgodnione z Zarządem KKS-u.

W związku z tę przykrą dla nas sytuacja byliśmy zmuszeni zmienić cel eksploracyjny na wycieczkowy.

Dotarliśmy za Wielki Kanak do pierwszego progu, gdzie ku naszemu zaskoczeniu brakowało tam koniecznej liny. Swoje liny, za radę kolegów z „Avenu” pozostawiliśmy na Plateau. W akcji udział wzięło 5 osób i trwała ona 5 godzin. Swoje liny, za radę kolegów z „Avenu” pozostawiliśmy na Plateau. W akcji udział wzięło 5 osób i trwała ona 5 godzin.


W dniach 8-17.08.86 r. gościliśmy na letnim obozie KKS-u. W jogo ramach zorganizowaliśmy akcje do następujących jaskiń: Mylna, Raptawicka, Naciekowa, Marmurowa, Czarna – AKT i do Herkulesa, Wielka Litworowa do Magla. Ponadto pojedyncze osoby z Sekcji brały udział w akcjach KKS do jaskiń: Czarna – Techuby, Pod Wantą. Śpiących Rycerzy, Stanikowa, Lodowa Litworowa do dna.


W dniach 3-12.10.86 r. odbył się obóz zorganizowany przez SKTJ PTTK. W jego ramach przeprowadziliśmy akcje do następujących Jaskiń: Pod Wantą. Wielka Litworowa do nowego dna, Wielka Litworowa do starego dna, Marmurowa do starego dna, Naciekowa, Ptasia do nowego dna, Ptasia na dno Studni Flacha.

W obozie jesiennym uczestniczyli zaproszeni goście: Antonin Zelenka z Pragi oraz Janosz Kertesz z Budapesztu.

Autorka: Anna Antkiewicz-Hancbach

Artykuł opublikowany w: Meander 1986, 11, s. 70. PDF…

Podobne wpisy