Odkrycie w jaskini Nad Dachem

Odkrycie w jaskini Nad Dachem – Tatry Zachodnie

J. Nad Dachem - Partie Sądeckie, przekrój
J. Nad Dachem – Partie Sądeckie, przekrój

Autorka: Anna Antkiewicz-Hancbach

Jaskinia Nad Dachem położona w północnych zerwach Ratusza Mułowego była dotąd mało znaczącą, niewielką jaskinią, atrakcyjną głównie ze względu na bardzo trudne dojście do jej otworu.

10 listopada 1990 roku był dla tej jaskini dniem przełomowym. Wtedy to grupa grotołazów z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego (SKTJ) PTTK sforsowała na głębokości 30 m ciasny, niski korytarzyk i przedostała się nim do nieznanych dotąd partii jaskini.

Jeszcze w listopadzie członkowie SKTJ PTTK znaleźli połączenie jaskini Nad Dachem z systemem jaskiniowym Ptasia Studnia – Lodowa Litworowa i odkryli łącznie 612 met. rów nowych korytarzy o różnicy wysokości 111 metrów.

Odkrycie to należy niewątpliwie zaliczyć do najpoważniejszych osiągnięć w jaskiniach tatrzańskich w ostatnim okresie. Dzięki niemu system jaskiniowy Ptasia Studnia-Lodowa Litworowa nie tylko zyskał nowy otwór, ale też wysunął się na 7 miejsce (z 10-tego) pośród najdłuższych jaskiń Polski. Obecnie system ma 4042* metry długości, przy głębokości 351 metrów.

Dokumentację nowych partii jaskini Nad Dachem w formie opisu, planów i fotografii przekazano do Pracowni Naukowo-Badawczej TPN.

Autorka: Anna Antkiewicz-Hancbach


* Eksploracja systemu kontynuowana przez grotołazów SKTJ PITK w pierwszych miesiącach tego roku przyniosła odkrycie dalszych, nieznanych dotąd korytarzy o długości blisko 850 metrów.

Red. czasopisma Tatry

Dokumentacja jaskini Nad Dachem Więcej…

Artykuł opublikowany w: Tatry 1991, 2, s. 25.

Kartografia

J. Nad Dachem - Partie Sądeckie, przekrój
J. Nad Dachem – Partie Sądeckie, przekrój

Podobne wpisy